Cuvinte-cheie "Spalare de bani"

 • Verificarea condiţiilor referitoare la emiterea mandatului european de arestare. Identificarea persoanei solicitate, existenţa dublei încriminări a faptelor penale ce se impută acesteia sau a situaţiilor ce se constituie în motive de refuz la predare

 • Solicitarea daunelor morale pentru suferinţele pricinuite de măsurile preventive luate împotriva reclamantului. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Măsurile asigurătorii. Măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune

 • Reaprecierea materialului probator. Stabilirea unei situaţii de fapt pe baza căreia să se concluzioneze că fapta nu este prevăzută de legea penală. Respingerea recursului ca nefondat

 • Constatarea prealabilă a necesităţii instituirii măsurilor asigurătorii în vederea atingerii scopului prevăzut de lege. Cerința proporţionalităţii măsurilor asigurătorii cu scopul urmărit prin dispunerea lor şi cu valoarea estimată a sumelor a căror recuperare este garantată

 • Critici privind incompatibilitatea judecătorului care a soluţionat în primă instanţă solicitarea de extrădare și susţineri privind intervenirea prescripţiei răspunderii penale. Contestație respinsă ca nefondată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală. Aplicarea legii penale mai favorabile. Prescripția răspunderii penale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Luare de mită. Spălare de bani. Contestație în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală. Aplicarea legii penale mai favorabile. Prescripția răspunderii penale

 • Dispunerea măsurii arestării provizorii. Asigurarea executării mandatului european de arestare şi prevenirea unui eventual risc al sustragerii persoanei solicitate de la procedurile judiciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Spălare de bani. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Continuarea procesului penal. Confiscare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice