Cuvinte-cheie "Poprire"

 • Măsurile asigurătorii. Măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune

 • Achitarea creanței principale de către inculpat. Obligarea contestatoarei parte civilă la plata cheltuielilor judiciare către stat

 • Solicitarea anulării executării silite, întoarcerea executării silite şi restituirea tuturor sumelor executate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Transfer părţi sociale. Părţi sociale ce fac obiectul unei proceduri execuţionale de poprire şi sechestru asigurator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Disjungerea cererii reconvenționale. Validare poprire. Instanța competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Modul de stabilire a naturii juridice a acţiunii în validarea popririi. Consecinţe asupra competenţei materiale de soluţionare a acţiunii. Conflict de competenţă între secţiile civile ale Tribunalului Braşov

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plată efectuată după deschiderea procedurii insolvenţei în contul debitorului deschis la o bancă asupra căruia era instituită o poprire şi nu în contul unic. Nulitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituție publică. Validarea popririi. Condiţii

 • Obiectul popririi

 • Soarta cererilor de validare a popririi şi a executării silite împotriva terţului poprit după deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului principal

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice