JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

6 oct. 2022
Vizualizari: 42
  • NCPC: art. 13 alin. (2)
  • NCPC: art. 258
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 5

Modalitatea în care instanța a procedat la soluționarea apelului, statuând atât în fapt, cât și în drept, fără a asculta concluziile părților asupra motivelor de apel ce vizau fondul cauzei și fără a se pronunța în mod explicit asupra probelor solicitate de către partea pârâtă în legătură cu fondul cauzei, este de natură să afecteze dreptul părții la apărare, în condițiile în care, potrivit art. 13 alin. (2) C.proc.civ., părțile au dreptul să propună probe, să își facă apărări, să își prezinte susținerile în scris și oral.
Corelativ dreptului la apărare, revine instanței de judecată obligația de a asigura exercitarea efectivă și deplină a prerogativelor acestuia, atât prin punerea în discuție a tuturor cererilor părților, inclusiv a celor referitoare la probe, cu respectarea principiului contradictorialității, respectiv prin soluționarea efectivă a acestora, cu motivarea corespunzătoare a dispoziției de admitere sau, după caz, de respingere a acestora, dar și prin ascultarea tuturor susținerilor părților, în fiecare etapă a cercetării procesului și la momentul dezbaterii în fond a acestuia, relevante fiind, din atare perspectivă, și dispozițiile art. 258 C.proc.civ., referitoare la încuviințarea probelor, din care rezultă a contrario că probele pot fi respinse numai dacă nu sunt întrunite cerințele din art. 255 din același cod, al cărui alin. (1) prevede că probele trebuie să fie admisibile potrivit legii și să ducă la soluționarea procesului.
Așadar, încuviințarea sau respingerea probelor trebuie să fie expresă și fundamentată pe îndeplinirea sau neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art.255 C.proc.civ., neputând fi dedusă din modul de soluționare de către instanța de judecată a altor cereri sau excepții invocate de către părți în cursul procesului.

(ICCJ, Secția I civilă, decizia nr. 1819 din 6 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omisiunea instanței de a se pronunța asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității. Vătămare procesuală was last modified: noiembrie 10th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.