JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 31/1990. Director. Răspundere civilă contractuală. Contract de mandat. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Momentul de la care curge termenul de prescripţie

10 mai 2022
Vizualizari: 44
  • Legea nr. 31/1990: art. 152 alin. (1)
  • Legea nr. 31/1990: art. 155
  • NCC: art. 2523

În conformitate cu dispozițiile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, prevăzute la art. 137^1 alin. (3), art. 144^1, art. 144^3, art. 144^4, art. 150 și la art. 153^12 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, prevederi legale care se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor. Rezultă din aceste dispoziții legale că răspunderea directorilor societății pe acțiuni, la fel ca și cea a administratorilor, este guvernată de regulile mandatului, cu consecința că directorilor le revine, printre altele, obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență. În egală măsură, aceștia sunt răspunzători față de societate, potrivit art. 155 din Legea nr. 31/1990, pentru daunele cauzate prin încălcarea obligațiilor asumate față de societate prin contractul de mandat.
De asemenea, conform dispozițiilor art. 2523 C. civ. „prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui”.
Instanța de apel, în stabilirea datei de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune s-a raportat în mod greșit doar la momentul comunicării adresei din partea CASMB, care este terț față de raportul juridic litigios, fără a avea în vedere în mod concret criticile formulate în apel și temeiul de drept al acțiunii derivat din răspunderea întemeiată pe contractul de mandat.

(ICCJ, secția a II-a civilă, decizia nr. 1070 din 10 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 31/1990. Director. Răspundere civilă contractuală. Contract de mandat. Excepția prescripției dreptului material la acțiune. Momentul de la care curge termenul de prescripție was last modified: noiembrie 10th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.