Cuvinte-cheie "Mandat"

 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Critici referitoare la valorificarea greşită de către instanţă a raportului de expertiză în stabilirea remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru tipurile de utilizare şi pentru perioada de timp pretinse prin cererea de chemare în judecată. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 31/1990. Director. Răspundere civilă contractuală. Contract de mandat. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Momentul de la care curge termenul de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în daune-interese. Revocare fără justă cauză a mandatului. Administrator. Pensie. Dobândă legală. Principiul reparării integrale a prejudiciului. Principiul certitudinii juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Comunicarea hotărârii pronunțate în recurs. Termenul de exercitare a căii extraordinare de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Societate agricolă. Acțiune în răspundere formulată împotriva administratorului. Natura juridică a răspunderii. Condiții și efecte. B) Apel. Încălcarea de către instanţă a limitelor efectului devolutiv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare încheiată de mandatar. Stipularea unei clauze compromisorii. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat acordat de asociatul unic al societăţii. Natura juridică şi limitele dreptului de reprezentare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate cu răspundere limitată. Prezumţia caracterului oneros al mandatului administratorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepția lipsei calității de reprezentant, invocată direct în apel. Consecințe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice