Cuvinte-cheie "Mandat"

 • Critici referitoare la valorificarea greşită de către instanţă a raportului de expertiză în stabilirea remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru tipurile de utilizare şi pentru perioada de timp pretinse prin cererea de chemare în judecată. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare încheiată de mandatar. Stipularea unei clauze compromisorii. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat acordat de asociatul unic al societăţii. Natura juridică şi limitele dreptului de reprezentare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate cu răspundere limitată. Prezumţia caracterului oneros al mandatului administratorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepția lipsei calității de reprezentant, invocată direct în apel. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Agent de asigurare. Raporturile dintre asigurător și intermediar. Contract de asigurare. Consumator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revocare din funcția de director general. Daune-interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Retragerea mandatului societății de avocatură anterior comunicării hotărârii. Repunerea în termenul de declarare a căii de atac

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice