Cuvinte-cheie "Societate pe actiuni"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor directoratului sau consiliului de supraveghere din cadrul societăţii pe acţiuni, introdusă de adunarea generală a acţionarilor. Lipsa capacităţii procesuale active a Adunării Generale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revocare din funcția de director general. Daune-interese

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Schimbarea formei societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor la purtător. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor directoratului sau consiliului de supraveghere din cadrul societăţii pe acţiuni, introdusă de adunarea generală a acţionarilor. Lipsa capacităţii procesuale active a Adunării Generale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Convocarea acţionarilor unei societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, fără menţiunea votului prin corespondenţă

 • Nulitatea operaţiunii de fuziune şi divizare

 • Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată – modalitate de restructurare a întreprinderii (II)

 • Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată – modalitate de restructurare a întreprinderii (I)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice