Revista Universul Juridic

 • Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispozițiile art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală în forma anterioară intrării în vigoare a O.U.G nr. 18/2016

 • Între „imprevizibilitatea” aplicării normei juridice şi certitudinea apărării. Revistele de specialitate juridică ale Barourilor şi nevoia de informare continuă a avocatului

 • Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara își premiază premianții

 • Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – modificări (O.U.G. nr. 24/2016)

 • Monitoarele Oficiale nr. 483, 483Bis, 484, 485 și 486 din 29 iunie 2016

 • „Enciclopedia Juridică Română este o necesitate şi o datorie istorică a ştiinţelor juridice, a culturii şi civilizaţiei româneşti!” (I)

 • Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepţia noului Cod penal

 • Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispozițiile art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuţa 13 și art. 146 alin. (5) teza întâi, alin. (8), (10) și (11) din Regulamentul Senatului

 • Decizii de admitere pronunțate de ÎCCJ (Complet DCD/P) în luna iunie 2016

 • Darea în plată. Persoanele fizice care dau în plată nu vor plăti impozit pentru transferul de proprietate

 • Abonează-te la newsletter