Revista Universul Juridic

 • Stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora (OMFP nr. 691/2017)

 • Acțiunea în revendicare. Dobândirea dreptului de proprietate cu bună-credință. Recurs (Legea nr. 10/2001; Legea nr. 112/1995; CPC)

 • Călina Jugastru: Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Mirela Gorunescu, Norel Neagu , Dominic George Pop, Alexandru Sitaru, Radu Florin Geamănu: Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații. Ediția a 4-a. Istrătoaie Manuela Lavinia: Contracte civile speciale

 • Legea penală mai favorabilă. Concurs de infracțiuni. Contestație (CP; NCP; NCPP)

 • O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (aprobare) și alte acte normative – promulgate

 • Contravenții prevăzute de legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare

 • Observaţii şi comentarii cu privire la Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne

 • Charles Kaufhold: Dacă avocatul nu este independent, atunci democrația nu poate exista

 • Conferință profesională – Baroul Mureș 2017

 • Săptămâna şi atentatul

 • Abonează-te la newsletter