Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare cumpărare a unui bun imobil. Promisiune bilaterală de vânzare cumpărare încheiată de reclamant cu un terţ care nu este proprietar al bunului imobil respectiv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Schimbarea formei societății pe acțiuni în societate cu răspundere limitată. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor la purtător. Condiţii de admisibilitate

 • Conferință profesională – Baroul Iași 2017

 • MIHAIL UDROIU: Fișe de drept penal. Partea generală, Fișe de drept penal. Partea specială, ediția a IV-a, revăzută și adăugită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impunerea față de instructorii auto, organizați în regim de persoane fizice autorizate, conform O.U.G. nr. 44/2008, a obligației de desfășurare a activității sub forma de organizare a școlilor de conducători auto

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 40/2017 (comunicat): Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 39/2017 (comunicat): Art. 1 alin. (2) din O.U.G nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 37/2017 (comunicat): Art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 18/2017 (comunicat): Funcţionarul bancar este funcţionar public

 • Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (modificări) și alte acte normative – promulgate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice