Cuvinte-cheie "Societate pe actiuni"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Convocarea acţionarilor unei societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, fără menţiunea votului prin corespondenţă

 • Nulitatea operaţiunii de fuziune şi divizare

 • Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată – modalitate de restructurare a întreprinderii (II)

 • Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată – modalitate de restructurare a întreprinderii (I)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat în cadrul unei proceduri execuţionale demarate de organele fiscale. Nerespectarea dispoziţiilor speciale din Legea nr. 268/2001 aplicabile activelor supuse vânzării. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţie formulată de un acţionar la înscrierea în registrul comerţului a unei hotărâri A.G.A. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate cu răspundere limitată. Acţiune în anulare hotărâre AGA. Norme de trimitere de strictă interpretare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Autorizare a convocării adunării generale a asociaţilor când administratorul refuză să procedeze conform dispoziţiilor art. 195 din Legea nr. 31/1990

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate comercială pe acțiuni. Nulitatea absolută a hotărârii A.G.A.

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice