Invocarea excepţiei tardivităţii recursului și, în subsidiar, solicitarea respingerii acestuia ca nefondat. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat

12 apr. 2024
Vizualizari: 120
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin decizia civilă nr. 343/13.10.2022, Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă a constatat perimată contestația în anulare formulată de către contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 927/08.12.2021 pronunțate de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. x/2019.

Împotriva acestei decizii civile, a declarat recurs contestatorul A..

Prin întâmpinare, intimata B. a invocat excepția tardivității recursului, iar, în subsidiar, a solicitat respingerea acestuia ca nefondat.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1622 din 12 octombrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Prin rezoluția din 6 decembrie 2022, s-a dispus întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a recursului, după efectuarea formalităților prevăzute de art. 493 alin. (2) din C. proc. civ.

Prin raportul din 20 martie 2023, s-a reținut că recurentul are deschisă calea de atac a recursului, că recursul a fost timbrat, dar că nu a fost respectat termenul legal de exercitare a căii de atac și că urmează a aprecia completul de filtru asupra excepției tardivității, reținute prin raport și invocate prin întâmpinare.

În condițiile prevăzute de art. 493 alin. (4) din C. proc. civ., raportul a fost analizat în completul de filtru și a fost comunicat părților, pentru a-și exprima poziția procesuală prin depunerea unui punct de vedere.

Intimata B. a depus punct de vedere la raport, solicitând admiterea excepției tardivității recursului.

Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Având a se pronunța cu prioritate, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., asupra excepției tardivității, invocate de intimată prin întâmpinare, Înalta Curte va respinge recursul ca tardiv formulat, pentru următoarele considerente:

Prin decizia civilă nr. 343/13.10.2022, Curtea de Apel Timișoara a constatat perimată contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 927/08.12.2021 pronunțate de Curtea de Apel Timișoara.

Potrivit art. 421 alin. (2) din C. proc. civ., hotărârea care constată perimarea este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunțare.

În cauză, decizia civilă nr. 343 a fost pronunțată la 13 octombrie 2022, dată de la care începe să curgă termenul legal de 5 zile pentru exercitarea căii de atac a recursului, astfel că ultima zi a acestui termen special, calculat în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (1) pct. 2 din C. proc. civ., a fost 19 octombrie 2022. Or, conform ștampilei de pe plicul aflat la dosar, cererea de recurs a fost depusă la oficiul poștal în data de 21 octombrie 2022, cu depășirea termenului imperativ prevăzut de art. 421 alin. (2) din C. proc. civ.

Se mai reține că, potrivit art. 185 alin. (1) din C. proc. civ.: „Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”.

Față de aceste considerente, Înalta Curte va respinge recursul ca tardiv.

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea excepției tardivității recursului și, în subsidiar, solicitarea respingerii acestuia ca nefondat. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat was last modified: aprilie 12th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.