Cuvinte-cheie "perimare"

 • Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Depăşirea termenului legal

 • Excepţia tardivităţii recursului. Nerespectarea termenului imperativ de declarare a căii de atac. Decăderea

 • Cerere privind dispunerea anulării deciziei de concediere, reintegrarea în funcţia avută anterior concedierii și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate şi a tuturor drepturilor salariale, indexate şi actualizate ce se cuvin până la reintegrarea efectivă

 • Excepţia tardivităţii recursului. Calculul termenelor procedurale stabilite pe zile. Anularea recursului declarat

 • Recurs împotriva hotărârii de perimare a apelului declarat de reclamanţi. Respingerea cererii de suspendare

 • Acțiune privind obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă

 • Nerespectarea termenului pentru exercitarea unui drept procesual. Decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata sumelor reprezentând cheltuieli de întreţinere neachitate şi penalizări. Recurs respins ca tardiv fomulat

 • Perimarea cererii de revizuire. Neprezentarea părților la strigarea pricinii și nesolicitarea judecării cauzei în lipsă

 • Citarea revizuentului cu menţiunea de a preciza dacă înţelege să solicite judecarea cauzei în lipsă. Rămânerea cauzei în nelucrare pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Perimarea cererii de revizuire

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice