Infracțiuni de abuz în serviciu, cercetare abuzivă și represiune nedreaptă. Respingerea recursului ca fiind nefondat

12 apr. 2024
Vizualizari: 158
  • Constituţia României: art. 129
  • NCP: art. 280 alin. (1)
  • NCP: art. 283 alin. (1)
  • NCP: art. 297 alin. (1)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 452
  • NCPP: art. 453
  • NCPP: art. 454
  • NCPP: art. 459 alin. (3) lit. e)

Prin Sentința penală nr. 107 din data de 19 decembrie 2022, Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 459 alin. (5) din C. proc. pen., a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a Sentinței penale nr. 49/16.06.2016 a Curții de Apel Suceava, pronunțată în Dosarul nr. x/2014, formulată printre alții și de revizuentul A.

Pentru a se pronunța în acest sens, Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori a reținut că, prin cererea înregistrată la data de 04.04.2022, revizuentul A. a solicitat revizuirea Sentinței penale nr. 49/16.06.2016 a Curții de Apel Suceava, modificată prin Decizia penală nr. 99 din 28.03.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, invocând, în esență, cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., respectiv „procurorul a comis o infracțiune în legătură cu cauza”, arătând că procurorul care a efectuat urmărirea penală în cauză a săvârșit infracțiunile de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 alin. (1) C. pen., „cercetare abuzivă”, prev. de art. 280 alin. (1) C. pen., și „represiune nedreaptă”, prev. de art. 283 alin. (1) C. pen.

Curtea de apel a constatat că, prin ordonanța nr. x/2018 din 17 februarie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de investigare a infracțiunilor din justiție, s-a dispus, în temeiul art. 315 alin. (1) lit. b), raportat la art. 16 lit. f) C. proc. pen., clasarea cauzei față de procurorul B., pentru infracțiunile „abuz în serviciu” prev. de art. 297 alin. (1) C. pen., „cercetare abuzivă” prev. de art. 280 alin. (1) C. pen. și „represiune nedreaptă” prev. de art. 283 alin. (1) C. pen., întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.

Prin ordonanța nr. x/2022, întocmită la data de 30 mai 2022, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a infirmat ordonanța nr. x/2018 din 17 februarie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de investigare a infracțiunilor din justiție, și a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „abuz în serviciu”, prev. de art. 297 alin. (1) C. pen., „cercetare abuzivă”, prev. de art. 280 alin. (1) C. pen., și „represiune nedreaptă”, prev. de art. 283 alin. (1) C. pen., întrucât faptele nu există.

Împotriva ordonanței nr. x/2022, din 30 mai 2022, de infirmare a soluției de clasare, printre alții, petentul A. a formulat plângere în temeiul art. 340 C. proc. pen., art. 339 C. proc. pen., art. 6 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și art. 21 din Constituție.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 91/A din 1 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte constată că apelul formulat de revizuentul A. este nefondat, pentru următoarele considerente:

Revizuirea constituie o cale extraordinară de atac, care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de instanțele penale, având caracterul unei căi de atac de retractare, ce permite instanței penale să revină asupra propriei sale hotărâri și, în același timp, caracterul unei căi de atac de fapt, prin care sunt constatate și înlăturate erorile judiciare în rezolvarea cauzelor penale. Revizuirea se formulează împotriva unei hotărâri care a dobândit autoritate de lucru judecat, în temeiul unor fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanță la soluționarea cauzei, descoperite după judecată și care fac dovada că aceasta se întemeiază pe o eroare judiciară.

Fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea poate privi exclusiv hotărârile determinate de art. 452 din C. proc. pen. și numai în cazurile prevăzute de art. 453 din același cod, singurele apte a provoca o reexaminare în fapt a cauzei penale. O altă interpretare, în sensul extinderii acestei căi de atac la alte situații privitoare la eventuala nerespectare a unor condiții formale de desfășurare a judecății sau a unor raționamente jurisdicționale pretins eronate, este exclusă, în raport de dispozițiile procesuale menționate și de principiul statuat prin art. 129 din Constituția României, potrivit căruia părțile interesate, care își legitimează calitatea procesuală, pot exercita căile de atac numai în condițiile legii.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 452 din C. proc. pen., hotărârile penale definitive pot fi supuse revizuirii, atât cu privire la latura penală, cât și cu privire la latura civilă ori numai cu privire la o parte dintre fapte și făptuitori, din conținutul acestui text legal rezultând că sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătorești care conțin o rezolvare a acțiunii penale, deoarece prin revizuire se urmărește înlăturarea erorilor de fapt și de drept, pe care le conțin hotărârile judecătorești.

Revizuirea, fiind o cale extraordinară de atac, poate fi formulată numai în condițiile și în cazurile limitativ prevăzute de art. 453 alin. (1) din C. proc. pen., singurele în măsură să conducă la o reexaminare a cauzei penale.

Înalta Curte constată că, în efectuarea examenului de admisibilitate în principiu, în mod corect, Curtea de Apel Suceava a constatat neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 459 alin. (3) lit. e) C. proc. pen., prin raportare la cazul de revizuire invocat, respectiv art. 453 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., teza „procurorul care a efectuat acte de urmărire penală”.

Sunt esențiale pentru corecta soluționare a apelului promovat următoarele împrejurări de fapt:

Ordonanța nr. x/2018 din 17 februarie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de investigare a infracțiunilor din justiție, prin care s-a dispus clasarea față de procurorul care a efectuat acte de urmărire penală în cauză, pentru intervenirea prescripției răspunderii penale, a fost infirmată, din oficiu, prin Ordonanța nr. x/2022, întocmită la data de 30 mai 2022, de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ordonanță care a fost desființată prin încheierea nr. 392/05.10.2022, pronunțată de Î.C.C.J., secția penală în Dosarul nr. x/2022, cauza fiind trimisă, la procuror, în vederea completării urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „abuz în serviciu” prev. de art. 297 alin. (1) C. pen., „cercetare abuzivă” prev. de art. 280 alin. (1) C. pen. și „represiune nedreaptă” prev. de art. 283 alin. (1) C. pen.

Din cele rezumativ sintetizate supra, rezultă că, la momentul sesizării Curții de Apel Suceava cu cererea de revizuire, nu exista o hotărâre judecătorească definitivă din care să rezulte comiterea unei infracțiuni de către procurorul care a efectuat acte de urmărire penală în cauză, urmărirea penală fiind pendinte.

Conform art. 454 C. proc. pen., cu denumirea marginală „Dovedirea unor cazuri de revizuire”, pronunțarea unei hotărâri penale definitive, prin care să se fi constatat existența și săvârșirea infracțiunii (caz de revizuire prevăzut la lit. d) a alin. (1) al art. 453 C. proc. pen.) de către persoana care a efectuat acte de urmărire penală, era imperativă în admiterea în principiu a cererii de revizuire.

În lipsa hotărârii penale definitive, proba cazului de revizuire se putea face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă, exclusiv în cazul existenței unei cauze care ar fi împiedicat punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, cauză care trebuia, prealabil, legal constatată.

În cauză, ordonanța prin care s-a constatat impedimentul în exercitarea urmăririi penale – prescripția răspunderii penale, a fost infirmată de către procurorul superior ierarhic, a cărui ordonanță a fost desființată de către Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a dispus trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Prin urmare, la momentul sesizării primei instanțe cu cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., nu exista o cauză care să împiedice punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, legal constatată, așa cum prevede art. 454 alin. (2) C. proc. pen.

În consecință, Înalta Curte va respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantul A. împotriva Sentinței penale nr. 107 din data de 19 decembrie 2022, pronunțate de Curtea de Apel Suceava, secția a penală și pentru cauze cu minori.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga apelantul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de abuz în serviciu, cercetare abuzivă și represiune nedreaptă. Respingerea recursului ca fiind nefondat was last modified: aprilie 11th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.