Cuvinte-cheie "Revizuire"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Revizuire. Principiul puterii lucrului judecat. 2) Casare. Principiul motivării hotărârilor. Buna administrare a justiției. Control judiciar

  • Excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire. Dezbateri limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâri pronunțate în procedura necontencioasă. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Inadmisibilitate

  • Existența cazului de revizuire. Întâmplare, situaţie, stare care, în mod autonom sau în coroborare cu alte probe, poate duce la dovedirea netemeiniciei hotărârii

  • Analiza excepţiei de perimare a căii de atac invocată din oficiu

  • Revizuirea, cale extraordinară de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele penale

  • Cerere privind obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă a reclamantului și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Autoritate de lucru judecat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C. proc. pen. Inadmisibilitate