Cuvinte-cheie "Revizuire"

 • Solicitare privind pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea dispozițiilor privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor şi obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând diferenţa de ajutor de stat

 • Infracțiuni de abuz în serviciu, cercetare abuzivă și represiune nedreaptă. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Inadmisibilitate. Recurs împotriva unei hotărâri definitive pronunţată de instanţă în soluţionarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri ce a soluţionat calea de atac a contestaţiei în anulare împotriva unei decizii definitive

 • Promovarea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală penală. Încălcarea principiului legalităţii şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor. Situaţie inadmisibilă în ordinea de drept

 • Solicitarea suspendării cauzei ca urmare a decesului intimatului. Constatarea perimării recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 4 Cod procedură civilă din 1865. Condiții de admisibilitate din perspectiva cerinţei evocării fondului. Interpretarea sintagmei „revizuirea unei hotărâri dată de o instanță de recurs atunci când evocă fondul”

 • Contestaţie împotriva deciziei de concediere. Solicitare privind reintegrarea în postul deţinut anterior şi obligarea intimatei la plata tuturor drepturilor salariale aferente perioadei cuprinse între data concedierii şi până la data reintegrării efective

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire respinsă ca inadmisibilă. Cerere de completare a dispozitivului hotărârii prin care se solicită soluţionarea cererii de sesizare a Curții Constituționale. Condiții de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. Invocarea contrarietăţii hotărârilor pronunţate în acelaşi dosar. Inadmisibilitate

 • Invocarea excepției de inadmisibilitate a căii de atac. Apel respins ca inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice