Cuvinte-cheie "Revizuire"

 • Contestaţie împotriva deciziei de concediere. Solicitare privind reintegrarea în postul deţinut anterior şi obligarea intimatei la plata tuturor drepturilor salariale aferente perioadei cuprinse între data concedierii şi până la data reintegrării efective

 • Invocarea excepției de inadmisibilitate a căii de atac. Apel respins ca inadmisibil

 • Obligația instanței de a se pronunţa asupra reparării pagubei produse prin infracţiune. Admiterea acţiunii civile exercitată de către partea civilă şi obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând cheltuieli cu refacerea lucrărilor şi costuri cu manopera

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Revizuire. Principiul puterii lucrului judecat. 2) Casare. Principiul motivării hotărârilor. Buna administrare a justiției. Control judiciar

 • Excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire. Dezbateri limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâri pronunțate în procedura necontencioasă. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ. Inadmisibilitate

 • Existența cazului de revizuire. Întâmplare, situaţie, stare care, în mod autonom sau în coroborare cu alte probe, poate duce la dovedirea netemeiniciei hotărârii

 • Analiza excepţiei de perimare a căii de atac invocată din oficiu

 • Revizuirea, cale extraordinară de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele penale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice