Cuvinte-cheie "Abuz in serviciu"

 • Infracțiuni de abuz în serviciu, cercetare abuzivă și represiune nedreaptă. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Supunerea la revizuire numai a hotărârilor judecătoreşti care conţin o rezolvare a acţiunii penale în scopul urmăririi înlăturării erorilor de fapt şi de drept pe care le conţin hotărârile judecătoreşti. Respingerea apelului declarat ca fiind nefondat

 • Infracţiunea de abuz în serviciu. Solicitarea schimbării încadrării juridice. Respingerea contestației ca fiind nefondată

 • Cerere de recurs în casaţie privind lipsa tipicităţii variantei agravate şi lipsa urmării imediate în varianta tip a infracţiunii de uz de fals

 • Infracţiuni de abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului, sustragere sau distrugere de înscrisuri și şantaj. Stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea. Respingerea apelului formulat ca fiind nefondat

 • Infracţiuni de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei. Încălcarea atribuţiilor de serviciu prevăzute de legislaţia primară ori îndeplinirea defectuoasă a acestora

 • Actele de executare efectuate în ziua soluţionării cererii având ca obiect suspendarea, fie şi provizorie, a executării silite. Desfiinţarea de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare şi a contestaţiei la executare

 • Urmărirea remedierii unei greşite aprecieri a stării de fapt de către instanţa de apel, respectiv a unei greşite interpretări a probelor administrate. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Infracţiunea de abuz în serviciu. Critici privind greşita aplicare a legii în ceea ce priveşte încadrarea juridică dată faptei pentru care recurentul a fost condamnat. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Critici referitoare la neîntrunirea condiţiilor de tipicitate ale infracţiunii de abuz în serviciu. Recursuri în casație respinse ca nefondate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice