Imposibilitatea exercitării căii de atac în termenul prevăzut de lege. Mutarea şi desfăşurarea activităţii recurentei într-un alt imobil dintr-o altă localitate datorită faptului că sediul societăţii a fost afectat de un puternic incendiu. Respingerea cererii de repunere în termen

14 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 78
  • Legea nr. 554/2004: art. 20 alin. (1)
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 186 alin. (1) şi (2)
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 489 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Craiova, secția contencios administrativ și fiscal, la data de 05.01.2017, sub nr. x/2017, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța, în contradictoriu cu pârâta să dispună desființarea Deciziei nr. 422/22.06.2016 emisă de APIA Aparatul Central dar și procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare încheiat la data de 22.02.2016 de Direcția Antifraudă, Control Intern și Supracontrol din cadrul APIA, înregistrat sub nr. x/24.02.2016; a solicitat totodată să se constate inexistența vreunei sume încasate nejustificat de către reclamantă și, implicit, a vreunei obligații de a restitui asemenea sume de bani.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 9 din 11 ianuarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit art. 186 alin. (1) și (2) C. proc. civ., „(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate. (2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac”.

Prin cererea de repunere în termen, recurenta a invocat faptul că nu a putut exercita calea de atac în termenul prevăzut de lege datorită faptului că sediul societății a fost afectat de un puternic incendiu, care a provocat pagube imobilului și care a condus la mutarea și desfășurarea activității într-un alt imobil dintr-o altă localitate.

Conferința națională de insolvență

Astfel, sentința recurată a fost rătăcită printre alte documente, motiv pentru care reclamanta a înregistrat la Curtea de Apel Craiova cererea sub nr. x/06.04.2021, prin care a solicitat comunicarea unei copii a hotărârii.

Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare”, iar potrivit art. 489 alin. (1) din C. proc. civ., republicat, „Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3)”.

În ceea ce privește sancțiunea care intervine pentru nerespectarea termenelor procedurale, art. 185 alin. (1) C. proc. civ. prevede că atunci când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel, sau când partea dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate, astfel cum sunt definite la art. 186 alin. (1) C. proc. civ.

Pe de altă parte, potrivit art. 186 C. proc. civ., „(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.

(2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac.

(3) Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen”.

Instituția repunerii în termen este un remediu procesual pus de lege la dispoziția părții, care din motive neimputabile a pierdut exercițiul unui drept procesual. Motivele care pot sta la baza cererii de repunere în termen trebuie să privească imposibilitatea părții de a exercita actul de procedură și să fie neimputabile, fiind de asemenea necesar ca motivele să coexiste cu curgerea termenului prevăzut de lege. În cauză, reclamantul nu a invocat vreun motiv care l-a împiedicat să formuleze acțiunea, ci a menționat că a introdus acțiunea în termenul de 15 zile de la comunicarea actului contestat, disputa juridică privind determinarea acestui moment.

Cu privire la motivul invocat de recurentă în susținerea cererii de repunere pe rol, Înalta Curte reține că sentința nr. 289/2020 din 18 decembrie 2020 a Curții de Apel Craiova, secția contencios administrativ și fiscal i-a fost comunicată la sediul social indicat în cererea de chemare în judecată la data de 19.01.2021, ulterior incendiului, dovada de comunicare având ștampila societății și semnătura delegatului însărcinat cu primirea corespondenței.

Prin urmare, având în vedere că procedura de comunicare a hotărârii către reclamantă s-a realizat la data de 19.01.2021, ulterior datei de 7 decembrie 2020, când a avut loc incendiul, este evident că susținerile recurentei nu se confirmă.

Concluzionând, reține Înalta Curte că recurenta nu a făcut dovada existenței unor motive justificate în înțelesul art. 186 alin. (1) din C. proc. civ., astfel că cererea de repunere în termen va fi respinsă ca neîntemeiată.

Prin urmare, în ceea ce privește excepția tardivității formulării recursului, analizată cu întâietate, în aplicarea prevederilor art. 248 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va avea în vedere termenul de 15 de zile prevăzut de art. 20 din Legea nr. 554/2004, calculat de la data comunicării hotărârii atacate.

În raport de data comunicării sentinței, 19.01.2021, recursul împotriva acesteia declarat la data de 15.04.2021 (data expedierii prin poștă) se situează în afara termenului de 15 zile prevăzut de lege și, prin urmare, excepția de tardivitate, invocată din oficiu de instanță, se dovedește a fi întemeiată, urmând a fi admisă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru aceste considerente, reținând că reclamanta nu a dovedit existența unor motive temeinic justificate care ar fi împiedicat-o să exercite calea de atac în termenul legal, instanța va respinge cererea de repunere în termen formulată de reclamantă ca neîntemeiată, va admite excepția tardivității și va respinge recursul, ca tardiv formulat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Imposibilitatea exercitării căii de atac în termenul prevăzut de lege. Mutarea și desfășurarea activității recurentei într-un alt imobil dintr-o altă localitate datorită faptului că sediul societății a fost afectat de un puternic incendiu. Respingerea cererii de repunere în termen was last modified: martie 13th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.