Cuvinte-cheie "Tardivitate"

 • Cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru

 • Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii penale. Contestație la executare respinsă ca nefondată

 • Solicitarea anulării recursului pentru lipsa semnăturii reprezentantului legal. Nulitatea cererii de recurs

 • Încălcarea dreptului la apărare prin neparticiparea expertului consilier propus şi prin neregularitatea convocării pentru efectuarea expertizei tehnice la judecata în primă instanţă. Nelegalitatea soluţiei de respingere a cererii de chemare în garanţie ca tardiv formulate

 • Recurs declarat cu depăşirea termenului prevăzut de lege. Respingerea recursului ca tardiv formulat

 • Cerere de admitere a creanţei respinsă prin raportul de activitate. Contestarea măsurii administratorului judiciar. Incidenţa art. 59 alin. (6) din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de anulare a actelor administrative fiscale. Excepţia tardivităţii emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile. Motivarea hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate aflată în procedura de concordat preventiv. Atribuţiile conciliatorului judiciar. Limite şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de admitere a creanţei respinsă prin raportul de activitate. Contestarea măsurii administratorului judiciar. Incidenţa art. 59 alin. (6) din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţa. Declaraţie de creanţă. Termen de depunere a declaraţiilor de creanţă. Repunere în termen

 • Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice