Cuvinte-cheie "Tardivitate"

 • Formularea aceleiaşi cereri de revizuire de două ori. Depăşirea termenului legal de o lună de la descoperirea înscrisului nou

 • Contestaţia în anulare. Cale de atac extraordinară, de retractare, ce poate fi exercitată doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de normele procedurale ce o reglementează

 • Imposibilitatea exercitării căii de atac în termenul prevăzut de lege. Mutarea şi desfăşurarea activităţii recurentei într-un alt imobil dintr-o altă localitate datorită faptului că sediul societăţii a fost afectat de un puternic incendiu. Respingerea cererii de repunere în termen

 • Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Depunerea punctelor de vedere ale părților conform dispoziţiilor legii

 • Executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicată printr-o hotărâre judecătorească. Deducerea duratei pedepsei privative de libertate executate în statul emitent din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România

 • Cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru

 • Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii penale. Contestație la executare respinsă ca nefondată

 • Solicitarea anulării recursului pentru lipsa semnăturii reprezentantului legal. Nulitatea cererii de recurs

 • Încălcarea dreptului la apărare prin neparticiparea expertului consilier propus şi prin neregularitatea convocării pentru efectuarea expertizei tehnice la judecata în primă instanţă. Nelegalitatea soluţiei de respingere a cererii de chemare în garanţie ca tardiv formulate

 • Recurs declarat cu depăşirea termenului prevăzut de lege. Respingerea recursului ca tardiv formulat

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice