Cuvinte-cheie "Tardivitate"

 • Recursuri declarate cu încălcarea termenului imperativ de decădere prevăzut de lege. Anularea recursurilor declarate în cauzele reunite

 • Exproprierea bunului în raport de justificarea cauzei de utilitate publică. Imposibilitatea admiterii acțiunii în revendicare atât timp cât nu se probează în niciun mod lipsa de valabilitate a titlului de preluare a proprietăţii şi nu se probează existenţa unei preluări abuzive a bunului imobil

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale aferente orelor lucrate suplimentar cu luarea în considerare a sporurilor, precum şi actualizarea acestor drepturi cu indicele de inflaţie şi dobânda legală de la data de la care trebuiau plătite orele suplimentare şi până la plata lor efectivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Comunicarea hotărârii judecătoreşti prin poştă electronică. Lipsa menţiunilor cu privire la adresa de e-mail la care s-a făcut comunicarea. Lipsa confirmării de primire. Nulitate. Consecințe. 2) Procedura de instituire a sechestrului asigurător. Particularități. Limitele verificărilor permise instanței. Inexistența autorității de lucru judecat a dezlegărilor asupra fondului raportului juridic dintre părți

 • Formularea aceleiaşi cereri de revizuire de două ori. Depăşirea termenului legal de o lună de la descoperirea înscrisului nou

 • Contestaţia în anulare. Cale de atac extraordinară, de retractare, ce poate fi exercitată doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de normele procedurale ce o reglementează

 • Imposibilitatea exercitării căii de atac în termenul prevăzut de lege. Mutarea şi desfăşurarea activităţii recurentei într-un alt imobil dintr-o altă localitate datorită faptului că sediul societăţii a fost afectat de un puternic incendiu. Respingerea cererii de repunere în termen

 • Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Depunerea punctelor de vedere ale părților conform dispoziţiilor legii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 4 Cod procedură civilă din 1865. Condiții de admisibilitate din perspectiva cerinţei evocării fondului. Interpretarea sintagmei „revizuirea unei hotărâri dată de o instanță de recurs atunci când evocă fondul”

 • Executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicată printr-o hotărâre judecătorească. Deducerea duratei pedepsei privative de libertate executate în statul emitent din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice