Cuvinte-cheie "Acte de procedura"

 • Contestaţia privind tergiversarea procesului. Mijloc procedural particular destinat a înlătura dificultăţile ivite în soluţionarea cauzelor civile într-un termen optim şi previzibil

 • Efectuarea demersurilor în vederea introducerii în cauză a moştenitorilor reclamantului. Anularea recursului declarat

 • Admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie accesorie. Împiedicarea intervenientei de a cunoaşte termenul de judecată. Respingerea contestaței în anulare

 • Invocarea încălcării regulilor de procedură prin respingerea solicitării de probaţiune a recurentei-pârâte privind proba cu înscrisuri. Respingerea recursului

 • Imposibilitatea exercitării căii de atac în termenul prevăzut de lege. Mutarea şi desfăşurarea activităţii recurentei într-un alt imobil dintr-o altă localitate datorită faptului că sediul societăţii a fost afectat de un puternic incendiu. Respingerea cererii de repunere în termen

 • Invocarea încălcării dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil. Respingerea plângerii formulate

 • Act de procedură trimis prin e-mail la instanţă. Condiția depunerii actului în timpul programului de lucru al instanţei. Recurs nefondat

 • Exercitarea căii de atac după împlinirea termenului legal. Imposibilitatea repunerii în termen. Recurs respins ca tardiv formulat

 • Hotărâri definitive. Hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii

 • Solicitare privind amendarea recurentului pentru abuz de drept procesual. Admiterea cererii și obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice