Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă – modificări (H.G. nr. 614/2015)

11 aug. 2015
4 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 5 (4 votes, average: 4,75 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 16089

Despre

  • M. Of. nr. 591 din 6 august 2015
  • H.G. nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă

Vouchere de vacanță

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin H.G. nr. 215/2009
(M. Of. nr. 145 din 9 martie 2009)
H.G. nr. 614/2015
(M. Of. nr. 591 din 6 august 2015)
modifică: art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13 lit. c), art. 14, art. 16 alin. (1), (3) și (4), art. 17, art. 18, art. 20 alin. (1) lit. d), art. 20 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (5), art. 25 alin. (2) și (3), art. 28, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b)
introduce: art. 71, art. 81, art. 12 alin. (3), art. 141, art. 161, art. 20 alin. (1) lit. i) și j), art. 201-203, art. 25 alin. (4),
abrogă: art. 11, art. 15, art. 26

 

În M. Of. nr. 591 din 6 august 2015, s-a publicat H.G. nr. 614/2015 privind modificarea și completarea H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (M. Of. nr. 145 din 9 martie 2009).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță prin H.G. nr. 614/2015:

 

Art. 2 alin. (1) Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea faptul că angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții beneficiarilor, stabilesc de comun acord contractarea achiziționării tichetelor de vacanță cu unitățile emitente.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) prevede: „Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență stabilesc de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții beneficiarilor contractarea achiziționării voucherelor de vacanță cu unitățile emitente, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic și/sau hârtie”.

 

Art. 3 Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 dispunea faptul că angajatorii, care au obținut în anul fiscal anterior profit sau venit, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții beneficiarilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamentele interne în cazul personalului contractual din instituțiile bugetare reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanță, care să prevadă:

a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanță și nivelul sumelor care se acordă anual beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanță, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 dispune: „(1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau reprezentanții beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanță sub forma voucherelor de vacanță, care să prevadă:

a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanță și nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanță, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanță;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanță, respectiv suport electronic și/sau hârtie.

(2) În cazul personalului contractual și funcționarilor publici din instituțiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanță se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 

Art. 4 Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 reglementa clauzele pe care le cuprinde contractul pentru achiziționarea tichetelor de vacanță, încheiat între angajator și unitățile emitente, astfel:

a) necesarul estimat anual de tichete de vacanță;

b) prețul imprimatului reprezentând tichetul de vacanță și al livrării acestuia;

c) informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanță;

d) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;

e) alte clauze considerate necesare de către părți.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „Contractul pentru achiziționarea voucherelor de vacanță, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde următoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanță;

b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie ori electronic, după caz;

c) informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanță;

d) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;

e) modul de administrare și utilizare a voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanță pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;

f) obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu vouchere de vacanță, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

g) obligația unităților emitente de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;

h) obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească voucherele de vacanță doar cu scopul de a achiziționa serviciile prevăzute la art. 23, de la unitățile afiliate;

i) alte clauze considerate necesare de către părți”.

 

Art. 5 Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 dispunea faptul că angajatorii care acordă tichete de vacanță beneficiarilor vor cuprinde în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită „Tichete de vacanță”, sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții beneficiarilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 dispune: „Angajatorii menționați la art. 1 din ordonanța de urgență, alții decât unitățile din domeniul bugetar, care acordă vouchere de vacanță beneficiarilor, vor cuprinde în bugetele de venituri și cheltuieli, aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită «Vouchere de vacanță», sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanță”.

 

Art. 6 Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 stabilea faptul că pentru instituțiile publice tichetele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 stabilește: „Pentru unitățile din domeniul bugetar, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite”.

 

Art. 7 Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că sumele reprezentând prețul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar „Alte cheltuieli materiale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede: „Sumele reprezentând costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli»”.

 

Art. 71 Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Noua reglementare

La normele metodologice, după art. 7 se introduce un nou articol, art. 71.

Potrivit noii reglementări, art. 71 prevede: „(1) Valoarea voucherelor de vacanță emise pe suport hârtie, respectiv valoarea voucherelor de vacanță alimentată pe suport electronic, nu poate depăși într-un an calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, pentru un beneficiar.

(2) Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic”.

 

Art. 8 Norme (modificate prin H.G. nr. 614/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 stabilea faptul că la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de vacanță, convenită de partenerii sociali, și numărul de beneficiari încadrați cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de vacanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 stabilește: „La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanță se iau în calcul: valoarea nominală a voucherului de vacanță, convenită de partenerii sociali, și numărul de beneficiari, care vor beneficia de vouchere de vacanță”.

Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță – modificări (H.G. nr. 614/2015) was last modified: august 11th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter