Decizii de admitere pronunțate de ÎCCJ – Iunie 2018

3 iul. 2018
2 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2471

Decizia

Emitentul

Obiectul deciziei

Decizia nr. 14/2018

(pronunțată în ședința din 4 iunie)

ÎCCJ (Complet RIL)

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor prevăzute de art. 344 alin. (2) din C. pr. pen., termenul în care inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală este un termen de recomandare

Decizia nr. 36/2018

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

(pronunțată în ședința din 4 iunie)

ÎCCJ (Complet DCD/C)

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (5^1) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, soluția egalizării indemnizațiilor la nivel maxim are în vedere și majorările și indexările recunoscute prin hotărâri judecătorești unor magistrați sau membri ai personalului auxiliar, indiferent dacă ordonatorul de credite a emis sau nu ordine de salarizare corespunzătoare.

Decizia nr. 40/2018

(pronunțată în ședința din 4 iunie)

ÎCCJ (Complet DCD/C)

În interpretarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, de prevederile legii beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României care au desfășurat activitate în Departamentul de Comerț Exterior cel puțin 15 ani, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate, fără a fi necesară o vechime de 15 ani în calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular.

Decizia nr. 41/2018

(pronunțată în ședința din 4 iunie)

ÎCCJ (Complet DCD/C)

Cuantumul sporurilor și indemnizațiilor prevăzute pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, fără a include majorarea prevăzută de art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015

Decizia nr. 42/2018

(pronunțată în ședința din 4 iunie)

ÎCCJ (Complet DCD/C)

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, punctajul suplimentar reglementat de acesta nu poate fi acordat în situația în care pensionarul care a realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000).

Monitor Dosare
Decizia nr. 49/2018
(pronunțată în ședința din 18 iunie)
ÎCCJ (Complet DCD/C)

Stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se raportează la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național

Decizia nr. 50/2018

(pronunțată în ședința din 18 iunie)

ÎCCJ (Complet DCD/C)Pensia de serviciu reglementată de art. 73^1 din Legea nr. 7/2006 nu se cuvine personalului Autorității Electorale Permanente.

Decizia nr. 52/2018 

(pronunțată în ședința din 18 iunie)

ÎCCJ (Complet DCD/C)

Efectele D.C.C. nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).

Decizia nr. 53/2018

(pronunțată în ședința din 18 iunie)

ÎCCJ (Complet DCD/C)

Administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanțele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvență a debitoarei.

 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în luna iunie 2018, au fost pronunțate mai multe decizii de admitere atât în recurs în înteresul legii, cât și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele decizii:

RIL

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 14/2018

Prin Decizia nr. 14/2018, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Înalta Curte a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor prevăzute de art. 344 alin. (2) din NCPP, termenul în care inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală este un termen de recomandare.

👍Vezi și

 

HP

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 36/2018

 

Prin Decizia nr. 36/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 5630/3/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (5^1) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, soluția egalizării indemnizațiilor la nivel maxim are în vedere și majorările și indexările recunoscute prin hotărâri judecătorești unor magistrați sau membri ai personalului auxiliar, indiferent dacă ordonatorul de credite a emis sau nu ordine de salarizare corespunzătoare.

👍Vezi și

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 40/2018

 

Prin Decizia nr. 40/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 2041/3/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, de prevederile legii beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României care au desfășurat activitate în Departamentul de Comerț Exterior cel puțin 15 ani, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate, fără a fi necesară o vechime de 15 ani în calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular.

👍Vezi și

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 41/2018

Prin Decizia nr. 41/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 1489/89/2017, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 3^3 și art. 3^4  alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 1 alin. (1), (2) și (5) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor prevăzute pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, fără a include majorarea prevăzută de art. art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015.

👍Vezi și

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 42/2018

Prin Decizia nr. 42/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 672/84/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare [art. 78^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare], punctajul suplimentar reglementat de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 [art. 78^2 alin. (1) din Legea nr. 19/2000] nu poate fi acordat în situația în care pensionarul care a realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr. 263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000).

👍Vezi și

 

Decizia ÎCCJ  (Complet DCD/C) nr. 49/2018

 

Prin Decizia nr. 49/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2034/63/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se raportează la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național.

👍Vezi și

 

Decizia ÎCCJ  (Complet DCD/C) nr. 50/2018

 

Prin Decizia nr. 50/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 46987/3/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 102 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, pensia de serviciu reglementată de art. 73^1 din Legea nr. 7/2006 nu se cuvine personalului Autorității Electorale Permanente.

👍Vezi și

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 52/2018

 

Prin Decizia nr. 52/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizările conexate formulate de Curtea de Apel București – Secția a IV-a civilă în dosarul nr. 41380/299/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă în dosarul nr. 6892/101/2014 și Curtea de Apel București – Secția a V-a civilă în dosarul nr. 529/2/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele D.C.C. nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).

👍Vezi și

 

Decizia ÎCCJ  (Complet DCD/C) nr. 53/2018

 

Prin Decizia nr. 53/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2496/84/2017/a1, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că, în interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1)-(2) din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanțele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvență a debitoarei.

👍Vezi și

 

 

Pentru a vedea minutele respectivelor decizii de admitere, dar și dacă doriți să vedeți ce sesizări a respins Înalta Curte, vizitați site-ul oficial (www.scj.ro).

Decizii de admitere pronunțate de ÎCCJ – Iunie 2018 was last modified: iulie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter