Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 49/2018 (Comunicat): Art. 3^1 alin. (1) și alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

19 iun. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4944
Decizia ÎCCJComplet ÎCCJActul normativArticolSumar
Decizia nr. 49/2018Complet DCD/CO.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015; cu modif. ult.)Art. 3^1 alin. (1) și alin. (1^3)Stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se raportează la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial (www.scj.ro), în data de 18 iunie 2018, Înalta Curte s-a reunit pentru a soluționa o chestiune de drept cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015; cu modif. ult.), în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de „instituție sau autoritate publică”, în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de „același ordonator de credite”.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 3^1 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

Art. 3^1 alin. (1^3) O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 

(1^3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituție sau autoritate publică se înțelege acea instituție sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate”.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

N.n. Menționăm faptul că art. 3^1 face parte din Cap. I din O.U.G. nr. 57/2015, capitol care a fost abrogat prin Legea nr. 153/2017.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 49/2018

Prin Decizia nr. 49/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2034/63/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curte a stabilit faptul că în interpretarea dispozițiilor art. 3^1 alin. (1), raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare pentru personalul încadrat în direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se raportează la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național.

 

Pentru a vedea minuta respectivei decizii, vizitați site-ul ÎCCJ (www.scj.ro).

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 49/2018 (Comunicat): Art. 3^1 alin. (1) și alin. (1^3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 was last modified: iunie 19th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter