Data de la care începe sa curgă termenul de prescripţie în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Data când hotărârea de revocare a rămas definitivă

20 feb. 2024
Vizualizari: 993
 • Legea nr. 302/2004: art. 104 alin. (6)
 • Legea nr. 302/2004: art. 109 alin. (1)
 • Legea nr. 302/2004: art. 84 alin. (1)
 • Legea nr. 302/2004: art. 85
 • Legea nr. 302/2004: art. 99 alin. (2) lit. g)
 • NCP: art. 162 alin. (1) lit. b)
 • NCP: art. 163 alin. (2)
 • NCP: art. 335 alin. (2)
 • NCP: art. 336 alin. (1)
 • NCP: art. 337
 • NCP: art. 38 alin. (1)
 • NCP: art. 41 alin. (1)
 • NCP: art. 91
 • NCPP: art. 275 alin. (3)

Prin sentința penală nr. 15/FCJI din 24 februarie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen.., în dosarul nr. x/2023, în temeiul art. 109 alin. (1) raportat la art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, s-a admis cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea din Imperia doar pentru executarea mandatului european de arestare emis la de 22.11.2022, în dosarul cu număr de referintă 222/2021/SEIP pe numele persoanei solicitate A., în vederea executării pedepsei de 3 ani și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de primire de bunuri furate prev de art. 648 din C. pen. italian.

În baza art. 99 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, s-a respins solicitarea de predare a persoanei solicitate A. pentru executarea mandatelor europene de arestare emise la data de 22.11.2022 de Procuratura Republicii de pe lângă Tribunalul Imperia, fundamentate pe sentinta nr. 1203/2016, pronunțată de Tribunalul Orinar din Imperia, Sentinta nr. 528/2014 pronuntată de Tribunalul Ordinar din Cuneo și Sentinta nr. 581/2015 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia.

S-a constatat că persoana solicitată A. nu a consimțit la predare și nu a renunțat la drepturile conferite de regula specialității.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 207 din 13 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestațiile formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și de persoana solicitată A., pe baza actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Cu titlu preliminar, instanța de control judiciar notează că, potrivit dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată:

Mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate2.

Totodată, alin. (2) al aceluiași text de lege statuează în sensul că:

Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI/13 iunie 20022, modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI din 26 februarie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L81/24 din 27 martie 2009.

Din dispozițiile art. 85 și următoarele din Legea nr. 302/2004 republicată, rezultă că rolul instanței de judecată în această procedură se rezumă la verificarea condițiilor de formă ale mandatului, la soluționarea eventualelor obiecțiuni privind identitatea persoanei solicitate, precum și la motivele de refuz a predării pe care aceasta le invocă.

Învestit cu executarea unui mandat european de arestare, judecătorul hotărăște asupra arestării și predării persoanei solicitate, după ce, în prealabil, a verificat condițiile referitoare la emiterea mandatului, identificarea persoanei solicitate, existența dublei încriminări a faptelor penale ce se impută acesteia sau a situațiilor ce se constituie în motive de refuz la predare.

În acest fel, se pune în practică principiul recunoașterii și încrederii reciproce ce stă la baza executării, de către instanța română, a mandatului european de arestare emis de autoritatea judiciară străină competentă.

Potrivit art. 99 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, autoritatea judiciară română de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare când, conform legislației române, răspunderea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-a prescris, dacă faptele ar fi fost de competența autorităților române.

Așadar, art. 99 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 302/2004 reglementează un caz de refuz al executării mandatului european de arestare, respectiv împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunea sub aspectul căreia persoana solicitată este cercetată de către autoritățile judiciare străine, termen care se calculează conform C. proc. pen. român.

Astfel cum a reținut și instanța de fond, se constată că la data de 22.12.2022 a fost emis mandatul european de arestare de către procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea din Imperia, în dosarul cu nr de referință x/2021 SIEP, pentru executarea pedepsei de 5 ani, o lună și 24 zile închisoare, aplicată prin Ordinul de încarcerare x/2021 SIEP emis la 24.09.2021 de Parchetul de pe lângă Curtea din Imperia, pentru săvârșirea infracțiunii de primire de bunuri furate, prev. de art. 648 din C. pen. italian.

De asemenea, au fost înaintate spre executare și mandatele europene de arestare vizând pe aceeași persoană solicitată A., emise la data de 22.11.2022, de Procuratura Republicii de pe lângă Tribunalul Imperia, fundamentate pe sentința nr. 1203/2016, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, sentința nr. 528/2014 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo și sentința nr. 581/2015 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia.

În contestație, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a solicitat desființarea sentinței și, în rejudecare, să se constate că în speță nu sunt incidente dispozițiile art. 99 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 302/2004 și, pe cale de consecință, să se dispună predarea persoanei solicitate A., în vederea executării pedepsei totale de 5 ani, 1 lună și 24 zile închisoare la care a fost condamnat prin sentința penală nr. 253/2021 din 26.02.2021, definitivă la 13.07.2021, sentința penală nr. 1203/2016, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la 01.12.2016, sentința nr. 528/2014 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo, definitivă la 28.05.2014 și sentința nr. 581/2015, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la 25.07.2015.

Așa cum s-a menționat anterior, în temeiul art. 99 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 302/2004, care reprezintă reflectarea art. 4 pct. 4 din Decizia-cadru, executarea MEA poate fi refuzată când, potrivit legislației române, răspunderea pentru infracțiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-a prescris, dacă faptele ar fi fost de competența autorităților române.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Or, în cauză, Curtea de Apel Iași a reținut în mod greșit că executarea pedepselor de 1 an închisoare și cele două pedepse de 6 luni închisoare, aplicate persoanei solicitate prin sentința penală nr. 1203/2016, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la 01.12.2016, sentința nr. 528/2014 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo, definitivă la 28.05.2014 și sentința nr. 581/2015, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la 25.07.2015, s-a prescris în raport de data rămânerii definitive a acestora și de termenele de prescripție a executării pedepselor, prevăzute de art. 162 alin. (1) lit. b) C. pen.

Verificând actele și lucrările dosarului, se constată că prin sentința nr. 528/2014 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo, Reg. Gen. nr. 419/2014 DIB- R.G.N.R nr. 1427/2014 emisă la data de 22.03.2014, de Tribunalul Ordinar din Cuneo, definitivă la data de 28.05.2014, persoană solicitată A. a fost condamnată la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea, în calitate de coautor, a infracțiunii de furt, prevăzută de art. 110, 624, 625 nr. 2-7 din C. pen. Italian, constând în sustragerea la data de 20.03.2014 de bunuri în valoare de 6491, 60 euro din incinta magazinului C. din localitatea D., prin îndepărtarea etichetelor codurilor de bare și ascunderea produselor în obiecte vestimentare pe care le purta.

Din copia cazierului judiciar al persoanei solicitate rezultă că prin sentința penală 1496/09.12.2015, pronunțată în dosar x/2015 al Judecătoriei Vaslui, definitivă prin decizia penală nr. 214 din 14.03.2016 a Curții de Apel Iași, aceasta a fost condamnată în România pentru săvârșirea la data de 22.02.2015 a infracțiunilor prev. de art. 335 alin. (2) C. pen. și art. 337 C. pen. la pedeapsa rezultantă de 1 an și 9 luni închisoare, cu aplic. art. 91 C. pen.

Prin sentința nr. 581/2015 Reg. gen. nr. 85/2015 DIB.-R.G. N.R. nr. 3179/2010 emisă la data de 08.04.2015 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la data de 25.07.2015, persoană solicitată A. a fost condamnată la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influenta alcoolului și ultraj la un funcționar public, prevăzută de art. 186 alin. (2) din Decretul Legislativ nr. 285/30.04.1992 (Codul Rutier) și ultraj la un funcționar public, prevăzut de art. 337 din C. pen. italian, constând în aceea că la data de 4.08.2010 a fost depistată în stare de ebrietate pe raza localității Santo Stefano al Mare la volanul unui autoturism marca x ocazie cu care a executat acte cu caracter amenințător la adresa carabinierilor, respectiv a mimat tăierea gâtului cu degetul mare al mâinii drepte.

De asemenea, se constată că din cazierul judiciar rezultă că persoană solicitată A. a mai fost condamnată în România pentru săvârșirea la data de 19.08.2015 a infracțiunilor prev. de art. 335 alin. (2) C. pen. și art. 336 alin. (1) C. pen. (sentința nr. 1700/15.11.2017 pronunțată în dosarul nr. x/2017 al Judecătoriei Vaslui, definitivă prin neapelare la data de 05.12.2017).

Prin sentința nr. 1203/2016, Reg. gen. nr. 1057/2014 DIB.-R.G.N.R. nr. 83/2013 emisă la data de 18.07.2016 de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la data de 01.12.2016, persoană solicitată A. a fost condamnată la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută de art. 110, 624, 625 nr. 2 din C. pen. Italian, constând în sustragerea, la 31.08.2012, a unui telefon mobil în valoare de 699 euro, prin efracție, din vitrina unui supermarket din Imperia.

De asemenea, din fișa de cazier judiciar reiese că, la data de 23.08.2021 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de A. și ulterior, la data de 26.01.2023 s-a dispus trimiterea în judecată a acestuia pentru săvârșirea la data de 09.02.2020 a infracțiunilor prev. de art. 337 C. pen. și 335 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. și art. 38 alin. (1) C. pen.

Se observă că prin sentința penală nr. 253/2021 din 26.02.2021, definitivă la 13.07.2021, în baza art. 168 C. pen. italian s-a revocat suspendarea executării pedepsei acordată inculpatului prin sentința nr. 581 a Tribunalului din Imperia din 08.04.2015, definitivă la data de 27.05.2015 (6 luni închisoare) și prin sentința nr. 1203 a Tribunalului din Imperia din 18.07.2016, definitivă la data de 01.12.2016 (1 an închisoare).

Din examinarea fișei de cazier rezultă că inculpatul a comis pe teritoriul României mai multe infracțiuni la următoarele date, respectiv, 22.02.2015, 19.08.2015 și 09.02.2020. Față de dispozițiile C. pen., și anume art. 163 alin. (2), termenul de prescripție a executării unei pedepse se întrerupe prin săvârșirea unei alte infracțiuni, astfel că se constată că executarea pedepselor aplicate prin sentințele penale nr. 1203/2016, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, sentința nr. 528/2014, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo și sentința nr. 581/2015, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia nu s-a prescris, dacă faptele ar fi fost de competența autorităților române. Legea română prevede un termen de prescripție a executării pedepsei de 5 ani la care se adaugă durata pedepsei stabilite ceea ce face ca termenele de prescripție e executării pedepselor întrerupte la datele de 22.02.2015, 19.08.2015 și 09.02.2020 să se împlinească cel mai devreme în luna august 2025 (în raport de hotărârea rămasă definitivă la 28.05.2014 și față de data comiterii ultimei infracțiuni, la 09.02.2020), chiar fără luarea în considerare a faptului că unele dintre hotărâri au fost ulterior modificate de către instanțele italiene prin revocarea suspendării executării pedepsei.

Prin ordonanța nr. 287/21 SIGE din 21.10.2021 a Tribunalului Imperia – Instanța de Executare, s-a revocat suspendarea condiționată a pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată persoanei solicitate A. prin sentința nr. 528 pronunțată la data de 22.03.2014 de Tribunalul Cuneo, definitivă la data de 28.05.2014.

Potrivit dispozițiilor art. 162 alin. (3) C. pen., în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă.

Așadar, ca urmare a suspendării executării pedepsei, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă, respectiv din anul 2021 (conform sentinței penale nr. 253/2021 din 26.02.2021, definitivă la 13.07.2021 și ordonanței nr. 287/21 SIGE din 21.10.2021 a Tribunalului Imperia), astfel că termenul de prescripție s-ar fi împlinit după cum urmează:

– pentru pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentința nr. 528/2014 (copie tradusă în limba română, filele x verso -103, dosar nr. x/2023 Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen..), în raport de ordonanța nr. 287/21 SIGE din 21 octombrie 2021 a Tribunalului Imperia (copie tradusă în limba română, dosar nr. x/2023 Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen..), termenul de prescripție a executării pedepsei s-ar fi împlinit la 20 aprilie 2027;

– pentru pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentința nr. 581/2015 (copie tradusă în limba română, dosar nr. x/2023 Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen..), în raport de sentința penală nr. 253/2021 definitivă la 13 iulie 2021 (copie tradusă în limba română, filele x verso-107, dosar nr. x/2023 Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen..), termenul de prescripție a executării pedepsei s-ar fi împlinit la 25 ianuarie 2027;

– pentru pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentința nr. 1203 (copie tradusă în limba română, filele x verso-106, dosar nr. x/2023 Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen..), în raport de sentința penală nr. 253/2021 definitivă la 13 iulie 2021, termenul de prescripție a executării pedepsei s-ar fi împlinit la 25 februarie 2027.

Mai mult, având în vedere dispozițiile art. 163 alin. (2) C. pen., potrivit căruia cursul termenului de prescripție a executării se întrerupe și prin săvârșirea din nou a unei infracțiuni, se constată că, în raport de săvârșirea infracțiunilor de pe teritoriul României, a fost întrerupt termenul de prescripție al executării pedepselor la care a fost condamnat în străinătate, astfel că nu sunt incidente dispozițiile art. 99 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 302/2004, republicată (decizia nr. 214/2016, Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen..; sentința nr. 1700/15.11.2017 pronunțată în dosarul nr. x/2017 al Judecătoriei Vaslui, definitivă prin neapelare la data de 05.12.2017; prin Rechizitoriul nrx din 26.01.2023 s-a dispus trimiterea în judecată a acestuia pentru săvârșirea la data de 09.02.2020 a infracțiunilor prev. de art. 337 C. pen. și 335 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. și art. 38 alin. (1) C. pen.).

În ceea ce privește condamnarea persoanei solicitate la pedeapsa de 3 ani și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de primire de bunuri furate prev. de art. 648 din C. pen. italian, aplicată prin sentința penală nr. 253/2021 din 26.02.2021 a Tribunalului Ordinar din Imperia, definitivă la 13.07.2021, se constată că nu a fost împlinit termenului de prescripție a răspunderii penale, criticile apărării fiind nefondate. Instanța de control judiciar, în acord cu judecătorul primei instanței, constată că nu există niciun impediment la predarea persoanei solicitate pentru infracțiunea vizată de mandatul european de arestare emis la data de 22.11.2022, în dosarul cu număr de referință 222/2021/SIEP, nefiind incident motivul opțional de refuz prevăzut de art. 99 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 302/2004, republicată, întrucât predarea vizează executarea pedepsei aplicate în mod definitiv de autoritățile judiciare străine.

Drept urmare, datele cauzei converg spre o soluție de predare a persoanei solicitate A. către autoritatea judiciară emitentă Parchetul de pe lângă Curtea din Imperia, în baza mandatului european de arestare emis la data de 22.11.2022, în dosarul cu număr de referință 222/2021/SIEP, în vederea executării pedepsei totale de 5 ani, 1 lună și 24 zile închisoare, la care a fost condamnată prin sentința penală nr. 253/2021 din 26.02.2021, definitivă la 13.07.2021, sentința penală nr. 1203/2016, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la 01.12.2016, sentința nr. 528/2014 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo, definitivă la 28.05.2014 și sentința nr. 581/2015, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la 25.07.2015, cu respectarea beneficiului regulii specialității.

Pentru considerente expuse, Înalta Curte va admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași împotriva sentinței penale nr. 15/FCJI din 24 februarie 2023, pronunțate de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen.., în dosarul nr. x/2023.

Va desființa, în parte, sentința penală contestată și, rejudecând:

În temeiul art. 109 alin. (1) raportat la art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, va admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea din Imperia privind predarea persoanei solicitate A. și pentru executarea mandatelor europene de arestare emise la data de 22.11.2022 de Procuratura Republicii de pe lângă Tribunalul Imperia, cuprinse în totalul restului de pedeapsă de 5 ani, 1 lună, 24 zile de închisoare, în dosarul cu număr de referință 222/2021/SIEP. fundamentate pe:

– sentința nr. 1203/2016, Reg.gen. nr. 1057/2014 DIB.-R.G.N.R. nr. 83/2013emisă la data de 18.07.2016 de Tribunalul Ordinar din Imperia,definitivă la data de 01.12.2016, de condamnare la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârșirea de către A. infracțiunii de furt, prevăzută de art. 110, 624, 625 nr. 2 din C. pen. Italian, constând în sustragerea, la 31.08.2012, a unui telefon mobil în valoare de 699 euro, prin efracție, din vitrina unui supermarket din Imperia.

– sentința nr. 528/2014 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo, Reg. Gen. nr. 419/2014 DIB- R.G.N.R nr. .1427/2014 emisă la data de 22.03.2014, de Tribunalul Ordinar din Cuneo, definitivă la data de 28.05.2014, de condamnare la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea de către A. în calitate de coautor a infracțiunii de furt, prevăzută de art. 110, 624, 625 nr. 2-7 din C. pen. Italian, constând în sustragerea la data de 20.03.2014 de bunuri în valoare de 6491, 60 euro din incinta magazinului C. din localitatea D., prin îndepărtarea etichetelor codurilor de bare și ascunderea produselor în obiecte vestimentare pe care le purta.

– sentința nr. 581/2015 Reg,gen. nr. 85/2015 DIB.-R.G.N.R. nr. 3179/2010 emisă la data de 08.04.2015 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la data de 25.07.2015, de condamnare la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influenta alcoolului și ultraj la un funcționar public, prevăzută de art. 186 alin. (2) din Decretul Legislativ nr. 285/30.04.1992 (Codul Rutier) și ultraj la un funcționar public, prevăzut de art. 337 din C. pen. italian, constând în aceea că la data de 4.08.2010 A. a fost depistat în stare de ebrietate pe raza localității Santo Stefano al Mare la volanul unui autoturism marca x ocazie cu care a executat acte cu caracter amenințător la adresa carabinierilor, respectiv a mimat tăierea gâtului cu degetul mare al mâinii drepte.

Va constata că persoana solicitată A. nu a consimțit la predare și nu a renunțat la drepturile conferite de regula specialității.

Va dispune predarea persoanei solicitate A. către autoritatea judiciară emitentă Parchetul de pe lângă Curtea din Imperia, în baza mandatului european de arestare emis la data de 22.11.2022, în dosarul cu număr de referință 222/2021/SIEP, în vederea executării pedepsei totale de 5 ani, 1 lună și 24 zile închisoare, la care a fost condamnat prin sentința penală nr. 253/2021 din 26.02.2021, definitivă la 13.07.2021, sentința penală nr. 1203/2016, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă Ia 01.12.2016, sentința nr. 528/2014 pronunțată de Tribunalul Ordinar din Cuneo, definitivă la 28.05.2014 și sentința nr. 581/2015, pronunțată de Tribunalul Ordinar din Imperia, definitivă la 25.07.2015, cu respectarea beneficiului regulii specialității.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței care nu contravin deciziei.

Cheltuielile ocazionate cu soluționarea contestației formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași vor rămâne în sarcina statului, conform art. 275 alin. (3) C. proc. pen.

De asemenea, va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 15/FCJI din 24 februarie 2023, pronunțate de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori – noul C. proc. pen.., în dosarul nr. x/2023.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul persoană solicitată plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Data de la care începe sa curgă termenul de prescripție în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Data când hotărârea de revocare a rămas definitivă was last modified: februarie 19th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.