Cuvinte-cheie "regula specialitatii"

  • Îndeplinirea condiţiilor privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Luarea măsurii arestării provizorii în vederea predării persoanei solicitate

  • Data de la care începe sa curgă termenul de prescripţie în cazul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Data când hotărârea de revocare a rămas definitivă

  • Infracțiuni sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei maxim este cel puţin 3 ani. Dreptul la predare între statele membre, fără verificarea îndeplinirii condiţiei dublei incriminări

  • Caracterul irevocabil al consimţământului la predare. Inadmisibilitatea contestației la executare

  • Mandatul european de arestare. Lipsa consimțământului persoanei solicitate la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă

  • Existenţa autorităţii de lucru judecat. Existenţa a două elemente identice între cauza judecată şi cauza care urmează a fi soluţionată. Identitatea de persoane şi identitatea de obiect

  • Amânarea predării către autorităţile judiciare străine până la soluţionarea definitivă a dosarului penal. Respingerea contestației la executare ca rămasă fără obiect

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Regula specialităţii. Predarea temporară

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice