Cuvinte-cheie "efectuarea urmaririi penale"

 • Infracţiuni de furt şi tăinuire. Evaluarea cererii de înlocuire a măsurii preventive

 • Infracţiuni de loviri şi alte violenţe, tâlhărie și extorcare de fonduri. Predarea persoanei solicitate între statele membre fără a mai fi necesară îndeplinirea condiţiei dublei incriminări

 • Lipsa elementelor obiective, concrete, vizând riscul real la care ar fi supusă persoana solicitată în cazul predării acesteia către autorităţile judiciare străine. Autorizarea predării persoanei solicitate, sub condiţia ca în situaţia în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România

 • Arestarea în vederea predării. Măsură obligatorie în situaţia în care s-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare

 • Infracţiunea de trafic de persoane. Solicitare privind amânarea predării pe o durată de 3 luni, motivată de împrejurarea că un membru al familiei este grav bolnav şi are nevoie de îngrijire permanentă. Respingerea contestației ca fiind nefondată

 • Infracțiuni sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei maxim este cel puţin 3 ani. Dreptul la predare între statele membre, fără verificarea îndeplinirii condiţiei dublei incriminări

 • Mandatul european de arestare. Decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane

 • Infracţiuni de spălare de bunuri provenite din săvârşirea de infracţiuni. Arestarea în vederea predării persoanei solicitate în faţa autorităţilor judiciare străine

 • Situaţiile în care autoritatea judiciară română poate refuza executarea mandatului european de arestare. Admiterea contestaţiei la executare

 • Efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice