Cuvinte-cheie "predarea persoanei solicitate"

  • Invocarea excepției de neconstituționalitate având ca obiect punerea în executare a mandatului european de arestare şi predarea persoanei solicitate către autorităţile străine. Recurs respins ca nefondat

  • Verificarea admisibilității cererii de executare a mandatelor europene de arestare. Respingerea contestației ca nefondată

  • Infracțiuni sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei maxim este cel puţin 3 ani. Dreptul la predare între statele membre, fără verificarea îndeplinirii condiţiei dublei incriminări

  • Depăşirea termenelor maxime pentru predare. Punerea în libertate a persoanei urmărite

  • Organizaţie criminală, furt agravat comis împreună cu alte persoane şi în mod regulat și spălare de bani. Predare fără îndeplinirea condiţiei dublei incriminări

  • Mandatul european de arestare. Decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al UE solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane

  • Impunerea menţinerii arestării în vederea predării. Durata totală până la predarea efectivă către statul membru emitent

  • Semnalarea în vederea arestării. Mandat european de arestare. Contestație respinsă ca nefondată

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea mandatului european de arestare. Depăşirea termenelor maxime pentru predare. Soluţii

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice