Contestaţie împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia privind durata procesului penal. Cale de atac respinsă ca fiind inadmisibilă

23 ian. 2024
Vizualizari: 162
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 488^1
  • NCPP: art. 488^6 alin. (7)

Prin Încheierea nr. 64 din data de 3 februarie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2021, a fost respinsă contestația privind durata procesului penal formulată de contestatorul A., cu privire la dosarul nr. x/2020 al Tribunalului Suceava, ca inadmisibilă.

S-a reținut, în esență, că dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava la data de 27 octombrie 2020, având ca obiect „contestație durată proces – art. 4882 noul C. proc. pen..”, stadiul procesual – fond, primul termen de judecată fiind fixat la data de 25 noiembrie 2020, când s-a dispus scoaterea cauzei de pe rolul Tribunalului Suceava și trimiterea acesteia pe cale administrativă președintelui secției penale pentru a dispune potrivit competențelor legale ce îi revin, următorul termen fiind acordat pe data de 8 februarie 2021.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 304 din 7 aprilie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând excepția inadmisibilității căii de atac declarate, se rețin următoarele:

Potrivit art. 129 din Constituția României, „împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii”.

Așadar, posibilitatea provocării unui control judiciar al hotărârilor judecătorești este statuată prin însăși legea fundamentală.

Din economia textului menționat rezultă însă că hotărârile judecătorești, inclusiv hotărârile premergătoare, anticipatorii sau provizorii, sunt supuse căilor de atac determinate de lege.

Legea procesual penală, prin norme imperative, a stabilit un sistem al căilor de atac menit a asigura, concomitent, prestigiul justiției, pronunțarea de hotărâri judecătorești care să corespundă legii și adevărului și care să evite provocarea oricărei vătămări materiale sau morale părților din proces.

Potrivit dispozițiilor din C. proc. pen. admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora potrivit dispozițiilor legii procesual penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

În cauză, se constată că petentul A. a formulat contestație împotriva încheierii prin care, în procedura reglementată de art. 488^1 din C. proc. pen., a fost respinsă ca inadmisibilă contestația privind durata procesului penal formulată cu privire la dosarul nr. x/2020 al Tribunalului Suceava, secția penală.

Potrivit dispozițiilor art. 488^6 alin. (7) din C. proc. pen., încheierea prin care judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța soluționează contestația nu este supusă niciunei căi de atac.

Or, recunoașterea unei căi de atac în alte condiții decât cele prevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității acestora și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru considerentele ce preced, constatând că în cauză, petentul B. a declarat contestație împotriva unei hotărâri nesusceptibile de reformare prin promovarea acestei căi de atac, urmează a fi respinsă, ca inadmisibilă, contestația formulată împotriva Încheierii nr. 64 din data de 3 februarie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori.

Văzând dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata cheltuielilor de judecată.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă contestația privind durata procesului penal. Cale de atac respinsă ca fiind inadmisibilă was last modified: ianuarie 22nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.