Cuvinte-cheie "inadmisibilitate"

 • Contestaţie privind durata procesului penal respinsă ca inadmisibilă întrucât nu vizează durata unui proces penal în curs

 • Inadmisibilitatea. Sancţiune procedurală care intervine atunci când părţile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude ori când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual

 • Contestaţie împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia privind durata procesului penal. Cale de atac respinsă ca fiind inadmisibilă

 • Infracţiuni de abuz în serviciu și luare de mită. Respingerea contestației la executare ca fiind inadmisibilă

 • Intervenirea împăcării părţilor la o dată ulterioară citirii actului de sesizare. Apel respins ca inadmisibil

 • Cazurile de exercitare a contestației în anulare împotriva hotărârilor penale definitive. Respingerea căii de atac ca fiind inadmisibilă

 • Legalitatea căilor de atac. Imposibilitatea folosirii altor mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti

 • Cale de atac formulată împotriva unei soluţii nesusceptibile de reformare. Respingerea contestaţiei privind durata procesului penal ca fiind nefondată

 • Contestație privind durata procesului penal. Lipsa obiectului cauzei. Contestație respinsă ca nefondată

 • Scopul impunerii condiţiilor cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de revizuire şi la titularii căii de atac. Asigurarea rigorii şi disciplinei procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice