Cuvinte-cheie "inadmisibilitate"

 • Lipsa analizei motivelor de casare a hotărârii tribunalului și a nulității hotărârii pronunţate în apel. Încălcarea principiilor fundamentale ale procesului civil

 • Consimţămantul persoanei solicitate la predarea sa către autorităţile judiciare. Contestație la executare respinsă ca inadmisibilă

 • Solicitarea obligării pârâtului Statul Român, în temeiul răspunderii civile delictuale, la plata contravalorii bunurilor confiscate şi ulterior distruse. Anularea recursului

 • Solicitare privind reconstituirea vechimii în muncă şi constatarea existenţei unui raport de muncă. Inadmisibilitatea recursului

 • Solicitare privind achitarea drepturilor salariale ale reclamanţilor și dispunerea obligării pârâţilor la achitarea diferenţelor dintre salariile încasate efectiv şi cele datorate, actualizate cu dobânda legală şi indicele de inflaţie

 • Inadmisibilitate. Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală. Încălcarea principiului legalităţii cailor de atac, precum şi al principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor

 • Cerere privind obligarea pârâtei le restituirea sumei reprezentând taxă încasată necuvenit pentru eliberarea unei adeverinţe care să ateste veniturile brute

 • Procedura contestării măsurilor asigurătorii dispuse în timpul judecăţii. Competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva încheierilor prin care curţile de apel, ca instanţe de fond şi de apel, dispun luarea măsurilor asigurătorii

 • Recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală. Soluție inadmisibilă în ordinea de drept

 • Cerere de chemare în judecată privind obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale, reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază. Recurs respins ca inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice