Cuvinte-cheie "inadmisibilitate"

 • Solicitare în vederea constatării obligației pârâților de a suporta costul reprezentând contravaloarea taxei de mediu. Respingerea recursului declarat în cauză ca fiind nefondat

 • Cale de atac declarată împotriva unei decizii pronunţate în soluţionarea unei contestaţii în anulare. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Efectuarea unui act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude sau încercarea exercitării unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual. Contestație respinsă ca fiind insamdisibilă

 • Obligaţia sesizării instanţelor de judecată în condiţiile legii prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate. Respingerea contestației în anulare ca fiind inadmisibilă

 • Contestaţia în anulare. Cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată în cazurile strict şi limitativ prevăzute de lege în scopul anulării unei hotărâri definitive pronunţate cu încălcarea normelor procesual penale

 • Soluţionarea unei căi de atac ce nu întruneşte cerinţele textelor de lege. Situație inadmisibilă potrivit dreptului comun

 • Imposibilitatea atacării hotărârilor pronunţate în cadrul etapei admiterii în principiu a contestaţiei în anulare, indiferent de tipul lor. Apel respins ca inadmisibil

 • Soluţionarea unei căi de atac ce nu întruneşte cerinţele legale. Apel respins ca fiind inadmisibil

 • Inadmisibilitate. Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală penală. Încălcarea principiului legalităţii şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor

 • Contestaţie privind durata procesului penal respinsă ca inadmisibilă întrucât nu vizează durata unui proces penal în curs

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice