Cuvinte-cheie "inadmisibilitate"

 • Admisibilitatea unei căi de atac şi provocarea unui control judiciar al hotărârii judecătoreşti. Exercitarea căii de atac în condiţiile legii

 • Apel exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive. Respingerea căii de atac ca fiind inadmisibilă

 • Condiţii cu privire la termenul de declarare a revizuirii. Asigurarea unei rigori şi discipline procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Procedura de filtru. Analizarea admisibilității căii de atac, respectiv a aspectelor ce ţin de legalitatea declarării recursului. Respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă

 • Aprecierea admisibilităţii sesizării cu excepţia de neconstituţionalitate invocată în cauză. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale și constatarea excepţiei invocate ca inadmisibilă

 • Solicitare privind anularea deciziei de compensare emisă de către pârâta Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, stabilirea, de către instanţă, a existenţei, întinderii şi a valorii reale a drepturilor ce se cuvin reclamantelor pentru suprafaţa de teren în litigiu și obligarea pârâtei la emiterea unei decizii legale de compensare prin puncte privind suprafaţa de teren

 • Cale de atac împotriva unei soluţii nesusceptibile de reformare. Soluţie inadmisibilă în ordinea de drept

 • Mijloacele procesuale de atac ale hotărârii judecătoreşti. Imposibilitatea exercitării căii de atac a recursului împotriva unei decizii pronunţate într-un alt recurs

 • Încălcarea efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat. Impunerea existenţei unor dezlegări date asupra unor puncte litigioase ale procesului care să se opună cu putere de lucru judecat

 • Acțiune privind declararea reclamantei ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu. Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului. Recurs neîntemeiat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice