Condiţii cu privire la termenul de declarare a revizuirii. Asigurarea unei rigori şi discipline procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

20 iul. 2023
Vizualizari: 145
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 396 alin. (3) şi (4)
  • NCPP: art. 417 alin. (2)
  • NCPP: art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b)
  • NCPP: art. 452 alin. (1)
  • NCPP: art. 453
  • NCPP: art. 455 - art. 459

Prin sentința penală nr. 47/F din 21 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori, în temeiul art. 459 alin. (3) și (5) C. proc. pen., a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de petentul condamnat A., prin apărător ales, cu privire la sentința penală nr. 92/F din 10 iulie 2018 a aceleiași instanțe dată în dosarul nr. x/2018.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că, prin sentința penală nr. 92/F din 10 iulie 2018, Curtea de Apel Galați a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, având ca obiect transferul persoanei condamnate A. și a recunoscut în parte, numai sub aspectul pedepselor cu închisoarea, hotărârile penale pronunțate de Tribunalul Cecina la data de 16.06.2006, definitivă la 20.10.2006 (nr. înregistrare 4623/2004 RGNR, NR. 7321/2005 R. DIB, 319/2016 Reg. Sent.), Tribunalul Orbetello – secție detașată la data de 14.11.2007, definitivă la 28.01.2008 (nr. înregistrare 1020/2006 RGNR, Nr. 3048/2007 Reg. Gen., Nr. 368/2007 Reg. Sentințe), respectiv Curtea cu Juri de Apel Florența la data de 4.06.2014, definitivă la 3.06.2015 care confirmă sentința Curții cu Juri din Grosseto emisă la 25.06.2013, cu respingerea recursului emis de Curtea de Casație din Roma la 3.06.2015, privind pe condamnatul A.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 202/A din 11 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând apelul declarat de revizuentul A., atât prin prisma motivelor invocate, dar și din oficiu, potrivit art. 417 alin. (2) C. proc. pen., Înalta Curte constată că acesta nu este fondat, în mod corect Curtea de Apel Galați dispunând respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de revizuire formulată de acesta, prin raportare la hotărârea a cărei revizuire se solicită.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 452 alin. (1) C. proc. pen., hotărârile judecătorești definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât și cu privire la latura civilă, cazurile de revizuire fiind expres prevăzute în cuprinsul art. 453 C. proc. pen.

Din economia dispozițiilor procedural penale rezultă caracterul revizuirii de cale extraordinară de atac de retractare, prin folosirea căreia se pot înlătura erorile judiciare cu privire la faptele reținute printr-o hotărâre judecătorească definitivă, datorită necunoașterii de către instanțe a unor împrejurări de care depindea adoptarea unei hotărâri conforme cu legea și adevărul. Revizuirea are rolul de a atrage anularea hotărârilor în care judecata s-a bazat pe o eroare de fapt și de a reabilita judecătorește pe cei condamnați pe nedrept.

Fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea poate privi exclusiv hotărârile prevăzute în C. proc. pen., putând fi promovată numai în cazurile expres reglementate de acesta, singurele apte a provoca o reexaminare în fapt a cauzei penale. Având caracterul unei căi de atac de fapt, revizuirea privește numai hotărârile judecătorești definitive prin care a fost soluționat fondul cauzei, respectiv cele prin care s-a dezlegat raportul juridic de drept substanțial, pronunțându-se o soluție de achitare, condamnare sau încetare a procesului penal. La acestea se adaugă și soluțiile de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, întrucât și în cazul acestora instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

În legătură cu acest aspect, prin decizia Curții Constituționale nr. 126 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016 (paragraful 43), s-a arătat că „revizuirea privește numai hotărârile judecătorești definitive care conțin o rezolvare a fondului cauzei, deoarece prin revizuire se urmărește înlăturarea erorilor de fapt pe care le conțin hotărârile judecătorești, or, asemenea erori pot fi întâlnite numai în hotărârile care rezolvă fondul cauzei penale. Sunt hotărâri prin care se rezolvă fondul cauzei acelea prin care instanța se pronunță asupra raportului juridic de drept penal substanțial și asupra raportului juridic procesual penal principal. Cu alte cuvinte, prin rezolvarea fondului cauzei, instanța penală rezolvă acțiunea penală și pronunță, după caz, condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal. Practica judiciară a stabilit că pot fi atacate pe calea revizuirii numai hotărârile definitive prin care s-a soluționat fondul cauzei prin condamnare, achitare sau încetarea procesului penal, aceste considerente de principiu regăsindu-se și în Decizia nr. XVII din 19 martie 2007, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite în soluționarea unui recurs în interesul legii. La acestea se adaugă și soluțiile de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, întrucât și în aceste ipoteze instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, potrivit art. 396 alin. (3) și (4) din C. proc. pen. Prin urmare, Curtea reține că cererea de revizuire a unei hotărâri definitive prin care nu s-a soluționat fondul cauzei este inadmisibilă”.

Față de specificul acestei căi extraordinare de atac, legea (art. 455 – art. 459 C. proc. pen.) impune condiții cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de revizuire și la titularii căii de atac, în scopul asigurării unei rigori și discipline procesuale și al evitării promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege.

Verificând, în raport cu aceste considerații, actele dosarului, Înalta Curte constată că sentința penală nr. 92/F din 10 iulie 2018, a cărei revizuire se solicită în cauză, a fost pronunțată de Curtea de Apel Galați în procedura de recunoaștere și executare în România a unei hotărâri judecătorești străine, procedură reglementată de Legea nr. 302/2004 în care instanța română este chemată să examineze doar îndeplinirea anumitor condiții expres enumerate, neputând să cenzureze aspectele de fapt și de drept pe care s-a întemeiat soluția de condamnare și, împlicit, nici temeinicia acuzației formulate. Astfel, prin sentința penală menționată, ca urmare a sesizării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, s-a dispus recunoașterea mai multor hotărâri pronunțate de autoritățile judiciare din Italia prin care cetățeanul român A. a fost condamnat la pedeapsa închisorii și, pe cale de consecință, transferarea acestuia în vederea executării într-un penitenciar din România a pedepsei rezultante de 12 ani, 4 luni și 15 zile închisoare, din care a fost dedusă durata arestării preventive și perioada deja executată în străinătate.

Prin urmare, se constată că prin hotărârea a cărei revizuire se solicită nu s-a rezolvat fondul conflictului de drept penal, motiv pentru care nu se încadrează în dispozițiile art. 452 alin. (1) C. proc. pen.

Or, atâta timp cât prin lege nu este reglementată posibilitatea extinderii exercitării căii extraordinare de atac a revizuirii și împotriva altor hotărâri judecătorești decât acelea care conțin o rezolvare a fondului cauzei, cum este cea din cauza pendinte, o atare cale de atac nu este admisibilă, întrucât în situația contrară s-ar încălca principiul instituit prin art. 129 din Constituția României, potrivit căruia „împotriva hotărârilor judecătorești, părțile… pot exercita căile de atac, în condițiile legii”.

În atare situație, având în vedere că sentința penală nr. 92/F din 10 iulie 2018 a Curții de Apel Galați nu se numără printre hotărârile judecătorești definitive la care face referire art. 452 alin. (1) C. proc. pen., împrejurare care atrage ab initio inadmisibilitatea căii extraordinare de atac exercitată împotriva acesteia, Înalta Curte constată că, în mod corect, instanța de fond a reținut că nu este posibilă redeschiderea procedurilor penale pentru verificarea temeiniciei motivelor circumscrise cazurilor prevăzute de art. 453 alin. (1) lit. a) și e) C. proc. pen., fiind incidente dispozițiile art. 459 alin. (5) C. proc. pen.

Față de cele ce preced, constatând legală și temeinică hotărârea atacată, Înalta Curte, în temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondat, apelul formulat de revizuentul A. împotriva sentinței penale nr. 47/F din 21 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori.

Totodată, față de culpa sa procesuală, în temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., îl va oblica pe apelantul revizuent la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar, în baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru acesta, în cuantum de 170 RON, se va suporta din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Condiții cu privire la termenul de declarare a revizuirii. Asigurarea unei rigori și discipline procesuale și evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege was last modified: iulie 19th, 2023 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.