Cererea de îndreptare a erorii materiale. Anularea recursului declarat

16 ian. 2024
Vizualizari: 238
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Alba la 10 ianuarie 2020, S.C. A. S.R.L. a solicitat îndreptarea erorii materiale/a omisiunii strecurate în dispozitivul sentinței nr. 1 din 6 ianuarie 2020, în ceea ce privește acordarea cheltuielilor de judecată, în sensul indicării în mod corect a cuantumului acestora, respectiv 29.230,20 RON în loc de 8.100 RON.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe prevederile art. 442 C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2097 din 2 noiembrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Se reține că potrivit art. 489 alin. (1) C. proc. civ. „Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3)”, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol „Aceeași sancțiune intervine în cazul în care în motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488”.

Din economia textelor legale anterior citate rezultă că nu este suficient ca recursul să fie depus și motivat în termenul prevăzut de lege, ci este necesar ca criticile formulate să se circumscrie motivelor de nelegalitate expres și limitativ reglementate.

În consecință, în măsura în care recursul nu este motivat ori atunci când aspectele învederate în cererea de recurs nu pot fi încadrate în dispozițiile art. 488 pct. 1-8 C. proc. civ., calea de atac va fi lovită de nulitate.

În speță, se constată că recursul, deși formal încadrat în dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., nu conține critici care să poată fi subsumate textului legal menționat.

Astfel, prin decizia recurată s-a admis apelul declarat de pârâtă împotriva încheierii tribunalului, pe care a schimbat-o, în tot, în sensul că a respins cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de reclamantă.

Fără a se raporta la considerentele instanței în ceea ce privește soluția dată asupra cererii de îndreptare a erorii materiale, recurenta a arătat, în mod generic, că soluția este eronată, întrucât va promova recurs împotriva deciziei pronunțate pe fondul cauzei.

Întrucât recurenta nu a indicat, în concret, în ce ar consta nelegalitatea hotărârii atacate, aspectele învederate prin cererea de recurs nu pot fi încadrate în dispozițiile art. 488 C. proc. civ., calea extraordinară de atac fiind, astfel, lovită de nulitate, în conformitate cu dispozițiile art. 489 alin. (2) din cod.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va anula recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1849 din 25 noiembrie 2021 a Curții de Apel Alba Iulia, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererea de îndreptare a erorii materiale. Anularea recursului declarat was last modified: ianuarie 15th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.