Cuvinte-cheie "nulitatea recursului"

 • Efectuarea demersurilor în vederea introducerii în cauză a moştenitorilor reclamantului. Anularea recursului declarat

 • Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Depăşirea termenului legal

 • Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac

 • Acțiune privind declararea reclamantei ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu. Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului. Recurs neîntemeiat

 • Obligativitatea motivării hotărârii instanțelor judecătorești. Condiţie a procesului echitabil. Examinarea susţinerilor părţilor în mod real şi efectiv de instanţă

 • Motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie de divorţ și în materia răspunderii părinteşti

 • Contestarea concluziei privind tardivitatea formulării recursului fără depunerea dovezilor privitoare la formularea în termen a căii de atac. Anularea recursului declarat

 • Motive invocate neîncadrate în motivele de casare prevăzute de lege. Anularea recursului declarat

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege. Nulitatea recursului

 • Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice