Cuvinte-cheie "nulitatea recursului"

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de 50.000 euro constând în prejudiciul creat reclamantului prin faptele ilicite constând în formularea repetată de plângeri penale care au afectat imaginea, integritatea morală şi demnitatea acestuia, cu cheltuieli de judecată

 • Critici privind inadmisibilitatea acţiunii şi neefectuarea unei proceduri prealabile. Constatarea nulității recursului

 • Cererea de îndreptare a erorii materiale. Anularea recursului declarat

 • Neîndeplinirea depunerii dovezii achitării taxei judiciare de timbru în cuantumul stabilit de către instanţă. Sancţiunea anulării cererii de recurs

 • Cerinţa motivării recursului. Formularea criticilor de nelegalitate prin raportare directă la soluţia şi motivele cuprinse în hotărârea recurată. Constatarea nulității recursului declarat

 • Efectuarea demersurilor în vederea introducerii în cauză a moştenitorilor reclamantului. Anularea recursului declarat

 • Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Depăşirea termenului legal

 • Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac

 • Acțiune privind declararea reclamantei ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu. Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului. Recurs neîntemeiat

 • Obligativitatea motivării hotărârii instanțelor judecătorești. Condiţie a procesului echitabil. Examinarea susţinerilor părţilor în mod real şi efectiv de instanţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice