Cerere privind eliberarea unei noi adeverinţe în vederea calculării pensiei de serviciu. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

23 nov. 2022
Vizualizari: 253
  • NCPC: art. 116
  • NCPC: art. 127 alin. (2)
  • NCPC: art. 135 alin. (4)
  • NCPC: art. 136 alin. (4)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea la data de 25.07.2019 sub nr. x/2019, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul TRIBUNALUL VÂLCEA, a solicitat anularea adeverinței nr. x/08.07.2018 și să fie obligat pârâtul la eliberarea unei noi adeverințe în vederea calculării pensiei de serviciu a reclamantei, cu menționarea veniturilor și celorlalte elemente specifice, conform legii 567/2004 și celorlalte dispoziții legale în materie.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 242 din 30 ianuarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând existența unui conflict negativ de competență între Tribunalul Vâlcea, secția I civilă și Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă, care se declară reciproc necompetente în a judeca aceeași pricină, în temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (4) din C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind în favoarea Tribunalului Vâlcea, secția I civilă, competența de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Cu titlu prealabil, instanța supremă reține că în prezenta cauză este aplicabil C. proc. civ., în forma modificată prin Legea nr. 310/2018, întrucât acțiunea a fost introdusă ulterior intrării în vigoare a acestei legi.

În cauza dedusă judecății, instanța a fost învestită să se pronunțe asupra cererii reclamantei privind anularea adeverinței nr. x/08.07.2018 și eliberarea unei noi adeverințe în vederea calculării pensiei de serviciu, cu menționarea veniturilor și celorlalte elemente specifice, conform legii 567/2004 și celorlalte dispoziții legale în materie.

Potrivit art. 127 alin. (2) C. proc. civ., „în cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii”.

Totodată, conform art. 127 alin. (2)^1 C. proc. civ., „dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau de pârât, după caz”.

Pornind de la aceste prevederi, instanța supremă reține că reclamanta este aprod la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, iar pârât este Tribunalul Vâlcea, fiind dedus judecății un conflict individual de muncă.

Având în vedere că art. 127 alin. (2) și (2)^1 C. proc. civ. vizează atât judecătorul, cât și instanța de judecată, calitatea de parte în proces a Tribunalului Vâlcea determină incidența acestor dispoziții legale, care reglementează competența teritorială facultativă.

În aceste condiții, competența revine uneia dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi competentă, potrivit legii.

Curtea de Apel Pitești, în circumscripția căreia se află Tribunalul Vâlcea, este una dintre curțile de apel aflate în vecinătatea Curții de Apel Ploiești, în circumscripția căreia se află Tribunalul Dâmbovița.

Prin urmare, sesizarea Tribunalului Vâlcea s-a făcut cu respectarea dispozițiilor art. 127 alin. (2) și (2)^1 C. proc. civ., reclamanta având alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente, conform art. 116 din același normativ.

Pentru aceste motive, în aplicarea dispozițiilor art. 127 alin. (2) și (2)^1, raportat la art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Vâlcea, căreia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecății.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind eliberarea unei noi adeverințe în vederea calculării pensiei de serviciu. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: noiembrie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.