Cuvinte-cheie "Competenta teritoriala"

 • Cerere în vederea recunoașterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariilor și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor. Stabilirea competenței în soluţionarea cauzei

 • Cerere de încuviinţare a executării silite a titlului executoriu. Criteriile de determinare a instanţei de executare în ipoteza în care domiciliul sau sediul debitorului ori al creditorului nu se află în ţară

 • Declinare reciprocă a competenţei de soluţionare a contestaţiei la executare. Constatările diferite ale celor două instanţe cu privire la norma de procedură în temeiul căreia se stabileşte instanţa competentă a soluţiona litigiul

 • Cerere în vederea obligării pârâtului la plata tuturor contribuţiilor la asigurările sociale aferente perioadei menționate, conform regulilor aplicabile contractului de muncă, plata concediilor de odihnă la care reclamanta era îndreptăţită şi care nu au fost efectuate și plata contravalorii voucherelor de vacanţă de care ar fi beneficiat

 • Cerere în vederea constatării încălcării de către angajator a dispoziţiilor legale privind condiţiile de muncă ce trebuie asigurate personalului angajat și obligarea acestuia la plata către fiecare reclamant a sumei de 500 euro/lună reprezentând daune morale

 • Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Apel respins ca fiind nefondat

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu constând într-un contract de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea instanţei competente teritorial să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite dedusă judecăţii

 • Solicitare în vederea obținerii de despăgubiri egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul pe care ar fi trebuit să îl încaseze reclamanții prin luarea în considerare a coeficienţilor de multiplicare, precum şi plata dobânzii legale aferente, începând cu data săvârşirii faptei prin care au fost discriminaţi din punct de vedere salarial

 • Obligaţia instanței de a verifica din oficiu propria competenţă. Condiție impusă a fi îndeplinită la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. și obligarea pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice