Cuvinte-cheie "Competenta teritoriala"

  • Valorificarea drepturilor băneşti rezultate din raporturile juridice de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Stabilirea instanței de executare. Pronunţarea încheierii de încuviinţare a executării silite

  • Contestaţie la executare formulată împotriva actelor emise în dosarul de executare. Declinări reciproce de competenţă

  • Invocarea excepţiei necompetenţei. Caracterul de ordine publică sau privată al normei de competenţă încălcate

  • Obligarea pârâtei la efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea stabilirii pentru reclamanţi a încadrării posturilor în categoria celor de muncă în condiţii deosebite

  • Litigiu de muncă având ca obiect drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Stabilirea competenţei teritoriale de drept comun în materia conflictelor de muncă

  • Conflict negativ de competență. Pronunțarea regulatorului de competenţă în raport cu obiectul cauzei. Stabilirea competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei

  • Solicitarea obligării pârâţilor la plata drepturilor reprezentând creşteri salariale către reclamanţi cu luarea în considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei de încadrare pentru fiecare gradaţie și vechimea în funcţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

  • Competenţă teritorială exclusivă. Situaţia în care reclamantul are calitatea de instituţie publică