Cuvinte-cheie "Competenta teritoriala"

 • Obligaţia instanței de a verifica din oficiu propria competenţă. Condiție impusă a fi îndeplinită la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. și obligarea pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale

 • Solicitare în vederea obligării pârâtei la calculul şi plata în favoarea reclamanţilor a despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între nivelul de salarizare compus din salarii de bază cuvenite şi nivelul sporurilor specifice activităţii calculate la noile salarii de bază astfel rezultate şi drepturile salariate plătite efectiv de pârâtă

 • Cererea de încuviinţare a executării silite. Competenţă teritorială succesivă în favoarea instanţei în circumscripţia căreia se regăseşte sediul/domiciliul creditorului

 • Cerere privind recunoașterea stării de discriminare în care se află reclamantul din punct de vedere salarial în raport cu alţi angajaţi și dispunerea uniformizării modului de calcul al salariilor prin recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente

 • Cererea de punere sub interdicţie judecătorească a unei persoane. Competenţa instanţei de tutelă şi de familie

 • Solicitare privind anularea Notei de neconformitate întocmită de pârâtă și exonerarea reclamantei de plata corecţiilor financiare aplicate. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Conducerea unui autoturism peste limita legală de viteză prevăzută de lege. Contestarea procesului-verbal de constatare a săvârșirii faptei contravenționale

 • Acţiune prin care s-a solicitat de către executorul judecătoresc, la cererea creditoarei, încuviinţarea executării silite împotriva debitorilor pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit

 • Determinarea competenţei materiale şi teritoriale de soluţionare a cauzei în raport de obiectul acţiunii. Litigiu privind executarea unei obligaţii contractuale sau îndeplinirea unei obligaţii legale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice