Cuvinte-cheie "Competenta teritoriala"

 • Situaţia necompetenţei de ordine privată. Imposibilitatea cererii privind declinarea competenţei de partea care a făcut cererea la o instanţă necompetentă

 • Cerere privind dispunerea obligării pârâţilor la recalcularea și plata diferenţelor salariale rezultate din noua indemnizaţie de încadrare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Modul de invocare a excepţiei de necompetenţă. Invocare diferită în funcţie de forma necompetenţei, respectiv de ordine publică sau de ordine privată

 • Solicitare în vederea dispunerii recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente pentru perioada în care reclamantele au avut calitatea de judecători stagiari și plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţite şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind desfacerea căsătoriei în baza acordului părţilor şi revenirea reclamantei la numele purtat anterior căsătoriei. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata sumei ce reprezintă paguba produsă unităţii reclamante. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Competenţa teritorială exclusivă. Situaţia în care reclamantul din cauză are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau asimilată acestora

 • Solicitare privind anularea tuturor actelor de executare silită emise în dosarul execuţional, suspendarea executării silite şi întoarcerea executării silite. Determinarea competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei de către o altă instanţă

 • Contestație la decizia de pensionare și solicitare privind stabilirea corectă a punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare şi implicit a cuantumului pensiei, aplicarea corectă a stagiului complet de cotizare, fructificarea activităţii desfăşurate în condiţii speciale dovedită cu înscrisuri și recalcularea drepturilor cuvenite în funcţie de încadrarea muncii prestate şi plata drepturilor de pensie restante

 • Cerere privind obligarea pârâtei le emiterea unor noi decizii de salarizare prin corectarea valorii de referinţă sectorială şi plata diferenţei de remuneraţie actualizată conform dobânzii legale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice