Cerere de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului deciziei penale. Respingerea cererii ca inadmisibilă

9 dec. 2022
Vizualizari: 706
  • NCP: art. 65
  • NCP: art. 81
  • NCP: art. 85 alin. (1) şi (2)
  • NCP: art. 93 alin. (1)-(3)
  • NCPP: art. 16
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 404

Prin Decizia penală nr. 1861 din data de 30.05.2013, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în dosarul nr. x/2012, au fost respinse, ca nefondate, recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție -Serviciul Teritorial Brașov și de inculpații A. și B. împotriva Sentinței penale nr. 136/F din 31 octombrie 2012 a Curții de Apel Brașov, secția penală și pentru cauze cu minori.

Au fost obligați recurenții intimați inculpați la plata sumei de câte 275 RON cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 75 RON, reprezentând onorariile, parțiale cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu, până la prezentarea apărătorilor aleși, au fost avansate din fondul Ministerului Justiției.

Cheltuielile judiciare ocazionate cu soluționarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, au rămas în sarcina statului.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 606 din 1 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cererea formulată prin prisma criticilor invocate și prin prisma dispozițiilor legale incidente,Înalta Curte constată că este inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 404 din C. proc. pen., „(1) Dispozitivul trebuie să cuprindă datele prevăzute la art. 107 privitoare la persoana inculpatului, soluția dată de instanță cu privire la infracțiune, indicându-se denumirea acesteia și textul de lege în care se încadrează, iar în caz de achitare sau de încetare a procesului penal, și cauza pe care se întemeiază potrivit art. 16, precum și soluția dată cu privire la soluționarea acțiunii civile.

(2) Când instanța dispune condamnarea, în dispozitiv se menționează pedeapsa principală aplicată. În cazul în care dispune suspendarea executării acesteia, în dispozitiv se menționează și măsurile de supraveghere și obligațiile, prevăzute la art. 93 alin. (1) – (3) din C. pen., pe care trebuie să le respecte condamnatul, se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni și se indică două entități din comunitate unde urmează a se executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 93 alin. (3) din C. pen., după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. Consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care din cele două instituții din comunitate menționate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligația și tipul de activitate. Când instanța dispune măsura educativă a supravegherii, în dispozitiv se menționează persoana care realizează supravegherea și îndrumarea minorului.

(3) Când instanța dispune renunțarea la aplicarea pedepsei, în dispozitiv se face mențiune despre aplicarea avertismentului, potrivit art. 81 din C. pen., iar când dispune amânarea aplicării pedepsei, în dispozitiv se menționează pedeapsa stabilită a cărei aplicare se amână, precum și măsurile de supraveghere și obligațiile, prevăzute la art. 85 alin. (1) și (2) din C. pen., pe care trebuie să le respecte inculpatul, se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni, iar dacă a impus obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, se menționează două entități din comunitate unde urmează a se executa această obligație, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. Consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care din cele două instituții din comunitate menționate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligația și tipul de activitate și îndrumarea minorului.

(4) Dispozitivul trebuie să mai cuprindă, după caz, cele hotărâte de instanță cu privire la:

a) deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate și a internării medicale, indicându-se partea din pedeapsă executată în acest mod;

b) măsurile preventive;

c) măsurile asigurătorii;

d) măsurile de siguranță;

e) cheltuielile judiciare;

f) restituirea lucrurilor;

g) restabilirea situației anterioare;

h) cauțiune;

i) rezolvarea oricărei alte probleme privind justa soluționare a cauzei.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(5) Când instanța pronunță pedeapsa închisorii, în dispozitiv se face mențiune că persoana condamnată este lipsită de drepturile sau, după caz, unele dintre drepturile prevăzute la art. 65 din C. pen., pe durata prevăzută în același articol.

(6) Când instanța a pronunțat pedeapsa închisorii, iar persoana vătămată a solicitat înștiințarea cu privire la eliberarea în orice mod a condamnatului, instanța face o mențiune în acest sens în dispozitivul hotărârii.

(7) Dispozitivul trebuie să cuprindă mențiunea că hotărârea este supusă apelului, cu arătarea termenului în care acesta poate fi exercitat, indicarea datei în care hotărârea a fost pronunțată și a faptului că pronunțarea s-a făcut în ședință publică”.

Înalta Curte apreciază că cererea formulată are un caracter inadmisibil, în considerarea faptului că nu există un temei juridic în vederea fundamentării unei asemenea cereri de completare a dispozitivului Deciziei penale nr. 1861 din data de 30.05.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, cu mențiunile solicitate.

Astfel, se constată că, dispozițiile art. 404 din C. proc. pen., au fost invocate în mod generic în cauză, întrucât criticile formulate nu se circumscriu dispozițiilor textului de lege anterior enunțat. Faptul că Baroul Bacău a dispus în baza hotărârii de condamnare radierea recurentului de pe Tabloul Avocaților, este o chestiune administrativă, care a fost analizată prin prisma prevederilor statutului avocatului, neavând nicio legătură nici cu considerentele și nici cu dispozitivul hotărârii pronunțată, atât de instanța de fond, cât și de instanța de control judiciar.

Pe cale de consecință, pentru motivele arătate, Înalta Curte, constatând inadmisibilitatea cererii formulate de recurentul A. de lămurire a întinderii și aplicării dispozitivului Deciziei penale nr. 1861 din data de 30.05.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, pronunțată în dosarul nr. x/2012, urmează a o respinge ca atare.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga recurentul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere de lămurire a întinderii și aplicării dispozitivului deciziei penale. Respingerea cererii ca inadmisibilă was last modified: decembrie 7th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.