Avertizarea timpurie, prevăzută de actualele norme speciale ale insolvenței

13 iun. 2023
Vizualizari: 291

Avertizarea timpurie definită prin dispozițiile art. 5 pct. 51 din forma actuală a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (denumită în continuare „Legea nr. 85/2014”) ca reprezentând alertarea asupra existenței unor circumstanțe care ar putea da naștere stării de dificultate sau de insolvență a debitorului și care îi pot semnala acestuia necesitatea de a acționa fără întârziere și/sau furnizarea, cu titlu gratuit, a unor informații cu privire la soluții de redresare” a fost introdusă prin Legea nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 și a altor acte normative (denumită în continuare „Legea nr. 216/2022”).

Practic, legiuitorul a urmărit prevenirea falimentării debitorilor aflați în dificultate financiară prin trasarea unui sistem de reguli susceptibil să genereze un program preventiv care să permită restructurarea activităților întreprinderilor și întreprinzătorilor din spațiul Uniunii Europene.

Noile reguli propuse au fost transpuse în legislația românească ca urmare a reglementării lor prin Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (denumită în continuare Directiva).

Forma actuală a Legii nr. 85/2014 detaliază mijloacele de avertizare timpurie, facând trimitere la (i) alerta organului fiscal în cazul neexecutării de către profesioniști a unor obligații față de bugetul de stat, față de bugetul asigurărilor sociale de stat sau față de bugetul asigurărilor de șomaj, (ii) informarea și îndrumarea prin intermediul paginilor de internet ale anumitor ministere, (iii) îndrumarea și asistența oferite prin liniile telefonice puse la dispoziția profesioniștilor interesați de accesarea unor soluții de redresare etc.

Astfel, profesioniștii, cu excepțiile prevăzute expres de norma specială, sunt:

• alertați de către organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligații și le sunt puse la dispoziție gratuit informații cu privire la soluțiile de redresare prevăzute de lege prin intermediul unei pagini de internet;

sunt alertați prin intermediul unei notificări de alertă transmise în mod automat prin sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță dezvoltat de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală în legătură cu neexecutarea obligațiilor către bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale de stat sau către bugetul asigurărilor de șomaj.

În plus, legiuitorul a stabilit și că Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

• pune la dispoziția publicului pe pagina sa de internet, într-o secțiune dedicată informării și îndrumării în domeniul avertizării timpurii:

  1. informații detaliate cu privire la avertizarea timpurie și rolul acesteia de a semnala debitorului necesitatea de a acționa fără întârziere;
  2. indicatori pentru o evaluare generală a situației financiare, în vederea diagnosticării stării de dificultate sau a insolvenței, utilizând programe de diagnosticare disponibile;
  3. informații sistematizate și prezentate într-un format ușor de utilizat privind soluții de redresare, inclusiv procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, având ca efect și descărcarea de obligații;
  4. lista practicienilor în insolvență și a autorităților și organismelor care exercită supravegherea acestora;
  5. informații privind programe și alte facilități de sprijin.

• începând cu 17.07.2023, va pune la dispoziție o linie telefonică de îndrumare și asistență în domeniul avertizării timpurii, pentru o evaluare generală a afacerii în vederea accesării unor soluții de redresare;

poate înființa o rețea de consultanți, care pot fi și din domeniul privat și/sau iniția, cu implicarea asociațiilor reprezentative ale mediului de afaceri, formarea unei rețele de mentori în domeniul avertizării timpurii.

Evident, instrumente de avertizare timpurie pot fi dezvoltate și de entități private, legiuitorul nelimitând sfera expeditorilor acestor informații absolut vitale pentru profesioniști.

Sistemul de avertizare rapidă și informațiile online care ar putea să evidențieze orice probabilitate de insolvență prin alerte atunci când anumite plăți nu sunt efectuate, prin servicii de consiliere publică și privată, prin stimulente pentru terți, cum ar fi contabilii și autoritățile fiscale și de securitate socială, pentru a semnaliza potențiale probleme etc. este susceptibil de a susține un program preventiv care să permită profesioniștilor, cu excepțiile prevăzute de lege, restructurarea finanțelor lor spre a evita falimentul, pe de o parte, dar și menținerea locurilor de muncă și continuarea activității de afaceri, pe de altă parte.

Mecanismul avertizării timpurii împreună cu procedurile de prevenție reglementate prin forma actuală a Legii nr. 85/2014 sunt menite să contribuie la oferirea unei șanse profesioniștilor aflați în dificultate financiară, inclusiv să le reamintească de posibilitatea accesării medierii. Astfel, persoanele fizice sau juridice alertate pot notifica organul fiscal cu privire la intenția lor de mediere, anexând la notificare documente și informații care să susțină situația lor economică și financiară sau pot accesa facilitățile fiscale în vigoare.

Până în prezent, din informațiile pe care le deținem raportându-ne la datele publice disponibile, alertarea asupra existenței unor circumstanțe care ar putea da naștere stării de dificultate sau de insolvență a unui profesionist și care îi pot semnala acestuia necesitatea de a acționa fără întârziere sau furnizarea, cu titlu gratuit, a unor informații cu privire la diverse soluții de redresare nu a fost implementată, chiar dacă modificările Legii nr. 85/2014 aduse prin Legea nr. 216/2022 au intrat în vigoare încă din iulie 2022 (…).

Materialul integral poate fi consultat aici.

Avertizarea timpurie, prevăzută de actualele norme speciale ale insolvenței was last modified: iunie 13th, 2023 by Mihai Popa

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice