Apel exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive. Respingerea căii de atac ca fiind inadmisibilă

21 iul. 2023
Vizualizari: 138
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 459 alin. (7)

Prin decizia penală nr. 571/Ap din data de 25 octombrie 2021 a Curții de Apel Brașov, secția penală, s-a respins ca nefondat apelul declarat de revizuentul A., împotriva sentinței penale nr. 120/S/23.06.2021 a Tribunalului Brașov, pe care a menținut-o.

Pentru a dispune în acest sens, Curtea de Apel Brașov a reținut că hotărârea instanței de fond este temeinică și legală raportat la neîndeplinirea dispozițiilor prevăzute de art. 453 din C. proc. pen., în raport de cazurile invocate de către condamnatul A. în fața Tribunalului Brașov.

Astfel, a constatat că potrivit articolului 453 alin. (1) lit. a), b) și d) din C. proc. pen., în vigoare începând cu 1 februarie 2014, revizuirea hotărârilor judecătorești definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când: a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză; b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declarația unui martor, opinia unui expert sau pe situațiile învederate de un interpret, care a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influențând astfel soluția pronunțată, d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracțiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influențat soluția pronunțată în cauză.

Conform alin. (4) al aceluiași articol, cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de încetare a procesului penal, iar cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) – d) și f) constituie motive de revizuire dacă au dus la pronunțarea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 200/A din 6 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând excepția inadmisibilității căii de atac invocată din oficiu, Înalta Curte reține următoarele:

Dând eficiență principiului stabilit prin dispozițiile art. 129 din Constituția României, revizuită, privind exercitarea căilor de atac în condițiile legii procesual penale, precum și principiului privind liberul acces la justiție statuat prin art. 21 din Legea fundamentală, respectiv exigențelor determinate prin art. 13 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, același pentru persoane aflate în situații identice.

Admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora potrivit dispozițiilor legii procesual penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se cere reformarea hotărârii atacate.

Revine, așadar, părții interesate obligația sesizării instanțelor de judecată în condițiile legii procesual penale, prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate.

Potrivit dispozițiilor art. 459 alin. (7) din C. proc. pen., este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea la care se referă revizuirea, sentința prin care este respinsă cererea de revizuire, după analiza admisibilității în principiu.

Aplicând aceste considerații teoretice cauzei de față, Înalta Curte constată că apelantul revizuent A. a declarat apel împotriva deciziei penale nr. 571/Ap din data de 25 octombrie 2021 a Curții de Apel Brașov, secția Penală, prin care s-a respins ca nefondat apelul declarat de revizuent împotriva sentinței penale nr. 120/S/23.06.2021 a Tribunalului Brașov, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de condamnatul A. cu privire la sentința penală 96/S/01.04.2013 pronunțată în dosarul x/2012 al Tribunalului Brașov, definitivă prin decizia penală 84/13.01.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În acest context argumentativ, Înalta Curte reține că prezentul apel a fost exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive, nesusceptibile de a face obiectul unei căi de atac ordinare, aspectul fiind de natură a încălca coerența sistemului căilor de atac reglementate de lege, dispoziții ce stabilesc tipul de hotărâri susceptibile a fi atacate, dar și principiul unicității căilor de atac și modul de stabilire a ierarhiei acestora.

Recunoașterea unei căi de atac în alte condiții decât cele prevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil apelul formulat de apelantul revizuent A. împotriva deciziei penale nr. 571/Ap din data de 25 octombrie 2021 a Curții de Apel Brașov, secția Penală, în dosarul nr. x/2021.

Va obliga apelantul revizuent la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul revizuent, în cuantum de 680 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Apel exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive. Respingerea căii de atac ca fiind inadmisibilă was last modified: iulie 20th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.