Unele măsuri în domeniul învăţământului (O.U.G. nr. 54/2015)

13 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1042

Despre

  • M. Of. nr. 832 din 6 noiembrie 2015
  • O.U.G. nr. 54/2015
  • Măsuri în domeniul învăţământului

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 83/2014
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 54/2015
(M. Of. nr. 832 din 6 noiembrie 2015)
introduce: art. 2 alin. (31), (61) și (62) și (71)

 

În M. Of. nr. 832 din 6 noiembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului.

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere:

– faptul că personalul din învățământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului instructiv-educativ;

– faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menținerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariați și pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul național de învățământ;

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

– necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislației privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

– necesitatea adoptării unor norme legale strict necesare pentru aplicarea legislației privind aprobarea proiectelor de investiții publice, în anul 2015, finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de instituțiile de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

 

O.U.G. nr. 54/2015 aduce completări O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015. Vă prezentăm, în continuare, respectivele completări.

 

Art. 2 alin. (31) O.U.G. nr. 83/2014 (completată prin O.U.G. nr. 54/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (31) prevede: „Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015”.

 

Art. 2 alin. (61) și (62) O.U.G. nr. 83/2014 (completată prin O.U.G. nr. 54/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (6) se introduc două noi alineate, alin. (61) și (62).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (61) și (62) dispun:

(61) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar de stat, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

(62) De prevederile alin. (61) beneficiază atât personalul din minister, din instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, din Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior, cât și personalul nedidactic din inspectoratele școlare județene/al municipiului București”.

 

Art. 2 alin. (71) O.U.G. nr. 83/2014 (completată prin O.U.G. nr. 54/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (71).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (71) stabilește: „Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alin. (31), (61) și (62) se majorează cu același procent de 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 54/2015

Potrivit art. II, începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, pentru funcția de director din cadrul instituțiilor de învățământ superior, indemnizația de conducere se stabilește la nivelul prevăzut de legislația în vigoare pentru funcția de director general administrativ.

Art. III prevede la primul alineat faptul că prin excepție de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile prin Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE), aferente perioadei de programare 2007-2013, se aprobă de către ordonatorii principali de credite, indiferent de valoarea acestora.

Potrivit alineatului următor, prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finalizează astfel încât să fie eligibile la rambursare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2007-2013.

La ultimul alineat se stabilește faptul că ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pot asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente acestor obiective, proiecte sau categorii de investiții ai căror beneficiari sunt instituții publice sau instituții de interes public aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)Rectificare (M. Of. nr. 941 din 22 decembrie 2015)
Legea nr. 71/2015 (M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015)
O.U.G. nr. 26/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 27/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 31/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.G. nr. 14/2015 (M. Of. nr. 506 din 8 iulie 2015)
Legea nr. 220/2015 (M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015)
O.U.G. nr. 35/2015 (M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015)
O.U.G. nr. 54/2015 (M. Of. nr. 832 din 6 noiembrie 2015)

 

Unele măsuri în domeniul învățământului (O.U.G. nr. 54/2015) was last modified: noiembrie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter