Cuvinte-cheie "Salarizare"

 • Litigiu având ca obiect raporturile de muncă. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice și stabilirea drepturilor de indemnizaţie cu luarea în considerare a tuturor sporurilor în procent legal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Admisibilitatea intervenției voluntare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcționari publici. Condițiile pentru acordarea sporului de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuielile transport, cazare şi masă. Contribuții sociale obligatorii. Delegare. Detașare. Impozit pe salarii. Inspecție fiscală. Diurnă. Salariu minim

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuielile transport, cazare şi masă. Contribuții sociale obligatorii. Delegare. Detașare. Impozit pe salarii. Inspecție fiscală. Diurnă. Salariu minim

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreruperea termenului de prescripţie ca urmare a apariţiei unui act normativ de eşalonare a drepturilor salariale restante

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizare. Acordarea sporului de șef de birou

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcționari Publici. Salarizare. Sporul de studii superioare (sume compensatorii). Necesitatea cercetării fondului raportului juridic dedus judecății

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice