Cuvinte-cheie "Salarizare"

 • Litigiu având ca obiect raporturile de muncă. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice și stabilirea drepturilor de indemnizaţie cu luarea în considerare a tuturor sporurilor în procent legal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Admisibilitatea intervenției voluntare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizare. Acordarea sporului de șef de birou

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcționari Publici. Salarizare. Sporul de studii superioare (sume compensatorii). Necesitatea cercetării fondului raportului juridic dedus judecății

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţii de acordare a sporului de fidelitate. Discriminare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat în plată prin raportare la indemnizațiile de care beneficiază personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligația de negociere a salariilor. Discriminare a unui salariat față de ceilalți angajați. Criterii pentru determinarea situațiilor de discriminare. Condiții de acordare a daunelor morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de imputare. Termenul în care trebuie emisă. Contestare

 • Stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului MFE (OMFE nr. 1124/2016)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice