Cuvinte-cheie "Salarizare"

 • Litigiu având ca obiect raporturile de muncă. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice și stabilirea drepturilor de indemnizaţie cu luarea în considerare a tuturor sporurilor în procent legal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Admisibilitatea intervenției voluntare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcționari publici. Condițiile pentru acordarea sporului de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuielile transport, cazare şi masă. Contribuții sociale obligatorii. Delegare. Detașare. Impozit pe salarii. Inspecție fiscală. Diurnă. Salariu minim

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuielile transport, cazare şi masă. Contribuții sociale obligatorii. Delegare. Detașare. Impozit pe salarii. Inspecție fiscală. Diurnă. Salariu minim

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreruperea termenului de prescripţie ca urmare a apariţiei unui act normativ de eşalonare a drepturilor salariale restante

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea salariului de baza prin raportare la salariul minim de 2350 lei prevăzut prin H.G. nr. 937/2018, pentru personalul încadrat pe funcţii care prevăd nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase în situaţia personalului încadrat pe funcţia de „operator date III” – personal TESA într-o unitate sanitară, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 917/2017 şi nu prin raportare la Anexa II, articol unic, lit. A), pct. 17 la H.G. nr. 153/29.03.2018

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice