Cuvinte-cheie "Invatamant"

 • Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 (OMENCS nr. 5042/2016)

 • Aprobarea O.U.G. nr. 54/2015 – unele măsuri în domeniul învăţământului, a O.U.G. nr. 33/2015 – acte normative din domeniul feroviar și alte proiecte de acte normative (adoptate de Camera Deputaților)

 • Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat (OMECS nr. 5651/2015)

 • Unele măsuri în domeniul învăţământului (O.U.G. nr. 54/2015)

 • Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate (OMECS nr. 5160/2015)

 • Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2015-2016 (OMECS nr. 5510/2015)

 • Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor (OMECS nr. 5272/2015)

 • Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016 – modificări (H.G. nr. 781/2015)

 • Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar (OMECS nr. 5232/2015)

 • Abonează-te la newsletter