Un miliard de euro din fonduri europene nerambursabile pentru IMM, PFA și CMI

Vizualizari: 476
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

La începutul lunii august a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 705/06.08.2020, Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (denumită în cele ce urmează OUG 130/2020”).

Ordonanța 130/2020 vizează sprijinirea din fonduri europene nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în cuantum de 1 miliard de euro, a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM”), a persoanelor fizice autorizate („PFA”) și a cabinetelor medicale individuale („CMI”) afectate de pandemia COVID-19, prin acordarea de microgranturi, granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Prin OUG 130/2020 sunt reglementate trei forme de sprijin financiar respectiv (i) Microgranturi, (ii) Granturi pentru capital de lucru, și (iii) Granturi pentru investiții. Important de menționat este că IMM-urile pot beneficia de sprijin financiar în toate cele trei forme, iar PFA și CMI pot beneficia de sprijin financiar numai sub forma Microgranturilor.

Tocmai de aceea, le vom trata pe acestea din urmă în acest articol, urmând ca într-un material viitor să discutăm și despre celelalte forme de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile.

Pentru a beneficia de aceste forme de sprijin, beneficiarii eligibili trebuie să depună o cerere de finanțare online până la data de 30 octombrie 2020 prin intermediul unui sistem informatic dezvoltat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri („MEEMA”) în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale („STS”), care nu a fost publicat până la acest moment, precum și un set de documente, respectiv:

a) documentația juridică a beneficiarului de fonduri nerambursabile (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrul comerțului, certificat constatator), verificată automat de sistemul informatic;

b) documentația financiară (situația financiară aferentă anului 2019 depusă la administrația financiară, ultima balanță de verificare încheiată la data depunerii cererii sau declarația unică în cazul PFA), verificată automat de sistemul informatic;

c) documentația tehnică în cazul investițiilor în activități productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat;

d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile; nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; privind încadrarea în categoria de IMM (verificarea se va face ex-post, pe bază de eșantion, de către parteneriat); privind cofinanțarea și/sau menținerea locurilor de muncă, după caz;

e) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că: (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849; (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

f) pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții, beneficiarii eligibili trebuie să depună dovada cofinanțării în procentul indicat mai jos în funcție de fiecare tip de sprijin financiar.

Proiectele vor fi evaluate și contractate pe principiul „Primul venit/primul servit”. La depunerea cererii de finanțare, beneficiarul va indica banca prin care dorește să deruleze proiectul (va alege dintre băncile selectate în program).

MICROGRANTURI

Microgranturile au valoare de 2.000 euro și se acordă o singură dată sub formă de sumă forfetară.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Beneficiarii Microgranturilor pot fi:

 – IMM care nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.

 – PFA/ONG-uri cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate prevăzute de OUG 130/2020 în Anexa 1 (menționăm cu titlu de exemplu, domeniul de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, servicii informatice și servicii în tehnologia informației, publicitate și de activități de studiere a pieței).

 – PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu Covid-19, cu condiția să nu fi beneficiat anterior de stimulentul medical.

Pentru acordarea microgranturilor, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– IMM-urile să fi desfășurat activitatea curentă/operațională pe perioada a cel puțin un an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar PFA și CMI să fi început activitatea anterior datei de 01 februarie 2020.

– Cifra de afaceri a IMM-urilor pentru exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare să fi fost de cel puțin echivalentul a 5.000 EURO calculați la data depunerii cererii de finanțare

– Să își mențină activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Important de menționat este că forma de sprijin sub formă de microgrant se poate utiliza numai pentru cheltuielile prevăzute în art. 7 din OUG 130/2020 din care enumerăm cu titlu de exemplu, cheltuieli cu stocuri de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii de mărfuri necesare activității; cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar inclusive obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității. Totodată, microgranturile se pot acorda și pentru datorii curente și restante față de furnizori precum și datorii către bugetul de stat etc).

Microgranturile nu pot fi acordate pentru servicii de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă.

 Foarte important de reținut este că, în condițiile în care beneficiarii eligibili utilizează Microgranturile în alte scopuri decât cele prevăzute în mod expres de OUG, aceștia vor fi obligați să restituie ajutorul de stat acordat și vor fi obligați inclusiv la plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului. În afară de Microgranturi, IMM-urile mai pot beneficia, în contextul Ordonanței de Urgență nr. 130/2020, de Granturi pentru capital de lucru și/sau Granturi pentru investiții. Pe larg despre acestea, într-un material viitor.

Un miliard de euro din fonduri europene nerambursabile pentru IMM, PFA și CMI was last modified: septembrie 22nd, 2020 by Andreea Păcăleanu

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice