Fonduri externe nerambursabile pentru IMM-urile afectate de criza COVID

23 sept. 2020
Articol UJ Premium
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 438
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Guvernul a adoptat luna trecută o ordonanță de urgență pentru a sprijini IMM-urile a căror activitate a fost afectată de pandemia de Coronavirus. Astfel, aceste companii au acces la fonduri europene nerambursabile, în condițiile stipulate de ordonanță, sub forma Microgranturilor, a Granturilor pentru capital de lucru sau a Granturilor pentru investiții.

Într-un material anterior am discutat despre condițiile de acordare a microgranturilor, astfel că în acest articol vom aborda celelalte două forme de sprijin prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 130/2020, intrată în vigoare la începutul lunii august.

Campanie Craciun UJmag 2020

Formalitățile pe care trebuie să le urmeze beneficiarii eligibili sunt aceleași ca și în cazul microgranturilor și au fost tratate în materialul anterior.

GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

Granturile pentru capital de lucru sunt acordate IMM-urilor pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, respectiv:

– Pentru IMM-uri cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este 2.000 euro;

– Pentru IMM-uri cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% cu cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro;

– Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro;

– În condițiile în care beneficiarul face parte din categoria întreprinderilor legate și mai multe dintre firmele legate din grup au depus cereri de finanțare, grantul maxim care poate fi acordat tuturor acestora nu poate depăși 250.000 EUR.

– În condițiile în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată nu se încadrează în categoria IMM-urilor și a depus o singură cerere de finanțare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăși 150.000 de euro la data plății grantului.

Pentru a dispune de granturi pentru capitalul de lucru IMM-urile trebuie să dispună de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru.

Granturile pentru capital de lucru se acordă și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământului.

Granturile pentru capital de lucru se acordă IMM-urilor din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 dintre care enumerăm cu titlu de exemplu, restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară, servicii din domeniul transporturilor, agenții de turism etc.

Pentru a beneficia de granturi pentru capital de lucru beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– au obținut certificat de situații de urgență în baza OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

dispun de cofinanțare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

La fel ca Microgranturile, Granturile pentru capital de lucru se pot acorda numai pentru tipurile de cheltuieli menționate în mod expres în OUG 130/2020, acestea fiind identice cu cele de la Microgranturi, iar utilizarea lor în alte scopuri atrage recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

Granturile pentru investiții sunt acordate pe proiect și pe beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 Euro și 200.000 Euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Beneficiarii trebuie să dispună de cofinanțare proprie (i) în procent de 15% din valoarea granturilor de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate, și (ii) în procent de 30% din valoarea grantului solicitat de beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Fondurile totale alocate granturilor pentru investiții sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat, și 71.749.500 euro cofinanțare proprie.

Acestea pot fi acordate beneficiarilor pentru implementarea investițiilor în domeniul curent de activitate sau într-un alt domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

 a. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;

 b. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;

 c. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.

N.B. Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor din domeniile de activitate prevăzute în Anexa 3 din OUG 130/2020 dintre care enumerăm cu titlu exemplificativ (i) industria alimentară, (ii) industria auto inclusive servicii de reparație și spălătorii auto, (iii) construcții, materiale de construcție, mijloace de transport, (iv) turism, pensiuni turistice, (iv) hoteluri, restaurante, servicii de agreement, (vi) industria farmaceutică, (vii) industrii creative etc.

Pentru a beneficia de granturi pentru investiții, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d. realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

e. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Granturile pentru investiții se pot acorda numai pentru cheltuielile expres prevăzute de OUG 130/2020. Din granturile pentru investiții nu se finanțează: (i) servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora, (ii) sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare a acestora. Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

Fonduri externe nerambursabile pentru IMM-urile afectate de criza COVID was last modified: septembrie 23rd, 2020 by Andreea Păcăleanu

Vă recomandăm: