Solicitare privind obligarea pârâtei-reclamante la plata remuneraţiei restante reprezentând contravaloarea zilelor de concediu medical neachitate, conform prevederilor contractului de mandat. Recursuri respinse ca inadmisibile

2 iun. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 169
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPC: art. 27
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 493
  • NCPC: art. 499 teza a II-a
  • NCPC: art. 613 alin. (4)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 1
  • O.U.G. nr. 1/2016: art. 1^1

Prin cererea de arbitrare înregistrată pe rolul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României sub număr de dosar x/2014, reclamantul-pârât A. a solicitat obligarea pârâtei-reclamante COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A. la plata următoarelor sume: 37.894 Iei (echivalentul sumei de 8.571,38 EUR la cursul BNR din 10.09.2014), reprezentând remunerația restantă datorată de CN CFR din data de 01.09.2013 și până la data de 10.01.2014, în temeiul contractului de mandat nr. x/29.05.2013); 62.688,19 RON (echivalentul sumei de 14.179,00 EUR la cursul BNR din 10.09.2014), reprezentând remunerația restantă datorată de CN CFR din data de 17.01.2013 și până la data de 24.03.2014 în temeiul contractului de mandat nr. x/29.05.2013 astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. x/4.10.2013; 669,75 RON, reprezentând contravaloarea zilelor de concediu medical neachitate, conform prevederilor contractului de mandat nr. x/29.05.2013 astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. x/4.10.2013; dobânzii la sumele anterior solicitate, de la data depunerii acțiunii și până la data plății.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1069 din 21 aprilie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursurile formulate, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că acestea sunt inadmisibile, pentru următoarele considerente:

Conform art. 27 C. proc. civ.:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

„hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul”.

În temeiul acestui text de lege, regimul juridic al căilor de atac este determinat de legea în vigoare la data începerii procesului.

Având în vedere că acțiunea în anularea hotărârii arbitrale este o cale de atac specială reglementată de legea procesual civilă, rezultă că data începerii procesului nu este determinată de data declarării acestei căi de atac, ci de data introducerii acțiunii arbitrale.

Prin art. 1^1 din O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ., precum și a unor acte normative conexe, introdus prin punctul 2 din Legea nr. 17/2017, s-a stipulat că începând cu data de 24.03.2017, articolul 613, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Hotărârea curții de apel prin care se soluționează acțiunea în anulare este supusă recursului”.

În aceste condiții, introducerea acțiunii arbitrale la 10 septembrie 2014 relevă că nu sunt incidente în cauză dispozițiile art. 613 alin. (4) C. proc. civ., în forma modificată prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 17/2017.

Potrivit art. 613 alin. (4) C. proc. civ., în forma în vigoare la data introducerii acțiunii arbitrale, „hotărârile curții de apel, pronunțate potrivit alin. (3), sunt supuse recursului”, iar conform art. 613 alin. (3) din același act normativ, „admițând acțiunea, curtea de apel va anula hotărârea arbitrală și (…)”.

Din analiza coroborată a dispozițiilor legale evocate rezultă că sunt supuse recursului numai hotărârile curții de apel prin care a fost admisă acțiunea în anularea unei hotărâri arbitrale.

Per a contrario, hotărârile curții de apel prin care a fost respinsă acțiunea în anularea unei hotărâri arbitrale nu sunt supuse recursului, fiind definitive de la data pronunțării, conform art. 634 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., potrivit căruia:

„sunt hotărâri definitive: hotărârile care nu sunt supuse apelului și nici recursului”.

În aplicarea acestor texte de lege, se constată că recursul are ca obiect sentința civilă nr. 25/F din 27 martie 2019, prin care Curtea de Apel București, secția a V-a civilă a respins ca neîntemeiate acțiunile în anulare formulate de reclamantul-pârât A. și de pârâta-reclamantă COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A, împotriva hotărârii arbitrale.

Așadar, sentința primei instanțe nu face parte din categoriile de hotărâri enunțate limitativ la art. 613 alin. (3) C. proc. civ., în forma în vigoare la data intentării acțiunii arbitrale, în aplicarea art. 27 din același act normativ.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Având în vedere că acțiunea arbitrală a fost introdusă la 10 septembrie 2014, fiind vorba de o hotărâre judecătorească prin care au fost respinse ca neîntemeiate acțiunile în anularea unei hotărâri arbitrale, rezultă că sentința civilă nr. 25/F din 27 martie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 129 din Constituția României și de art. 457 C. proc. civ.

Se impune precizarea faptului că analizarea excepției inadmisibilității căii de atac este prioritară excepției nulității recursului, întrucât, pentru a da eficiență principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților, instanța este obligată a examina căile de atac cu care este sesizată, prin prisma îndeplinirii condițiilor de exercitare stabilite de legea procesuală.

Așa fiind, în condițiile în care recursurile declarate în cauză nu îndeplinesc condițiile de admisibilitate în principiu, la care se referă art. 493 C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție, în raport cu prevederile art. 493 alin. (5) cu trimitere la art. 499 teza a II-a C. proc. civ., va respinge ca inadmisibile recursurile declarate de recurentul-reclamant A. și de recurenta-pârâtă COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR – S.A. împotriva sentinței civile nr. 25/F din 27 martie 2019 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea pârâtei-reclamante la plata remunerației restante reprezentând contravaloarea zilelor de concediu medical neachitate, conform prevederilor contractului de mandat. Recursuri respinse ca inadmisibile was last modified: iunie 2nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.