Recurs în interesul legii în care a fost analizată procedura de contestare de personalul contractual a actelor de salarizare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

5 dec. 2023
Vizualizari: 249
 • C. muncii: art. 1
 • C. muncii: art. 170 - 171
 • C. muncii: art. 266
 • C. muncii: art. 269
 • Legea nr. 284/2010: art. 30
 • Legea nr. 285/2010: art. 7
 • Legea nr. 330/2009: art. 34
 • Legea nr. 554/2004: art. 2 lit. c)
 • NCPC: art. 133 pct. 2
 • NCPC: art. 134
 • NCPC: art. 135 alin. (1)
 • O.U.G. nr. 83/2014: art. 11

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, în data de 04 octombrie 2021, sub nr. x/2021, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul Secretariatul General al Guvernului, a solicitat revocarea în parte a Ordinului nr. 117/13.08.2021 și emiterea unui nou ordin, care să respecte cele dispuse în decizia civilă nr. 3764/20.06.2017, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. x/2016, coroborată cu decizia civilă nr. 271A/08.02.2021, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. x/2020.

În ședința publică din data de 25 ianuarie 2022, reclamanta a depus la dosar o cerere modificatoare, prin care a arătat că solicită revocarea în totalitate a Ordinului nr. 1605/11.11.2021 privind completarea Ordinului nr. 1172/13.08.2021 și obligarea pârâtului să emită un nou ordin legal, conform hotărârilor judecătorești invocate.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1049 din 23 februarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând conflictul negativ de competență intervenit între cele două instanțe, în raport de hotărârile pronunțate și de înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Înalta Curte constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Tribunalul București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, pentru următoarele considerente:

Înalta Curte, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 133 pct. 2, 134 și 135 alin. (1) C. proc. civ., urmează a pronunța regulatorul de competență în raport cu obiectul cauzei, precum și cu dispozițiile legale incidente pricinii:

Astfel, în cadrul raporturilor contractuale dintre reclamantă și angajator, în vederea executării deciziei civile nr. 3764/20.06.2017, pronunțată de Curtea de Apel București, angajatorul a emis Ordinul nr. 1172/13.08.2021 și ulterior Ordinul nr. 1605/11.11.2021, contestate în prezenta cauză.

În raport cu obiectul cererii, având în vedere că ordinele contestate sunt emise în executarea unor raporturi contractuale de muncă ale autorității publice, se constată că reclamanta nu supune judecății examinarea legalității unor acte administrative tipice, în sensul art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004.

Înalta Curte reține considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție din Decizia nr. 9/29.05.2017, pronunțată pe calea unui recurs în interesul legii, în care a fost analizată procedura de contestare de personalul contractual a actelor de salarizare, și s-au arătat următoarele: „41. Chiar dacă actul de stabilire a drepturilor salariale este denumit act administrativ în alin. (2) al art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 7 din Legea nr. 285/2010, art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, față de distincția făcută la alin. (4) din aceleași dispoziții legale, referitor la instanțele competente, acesta nu reprezintă decât înscrisul doveditor prin care angajatorul face aplicarea dispoziției de salarizare (aspect ce ține de organizarea proprie și funcționarea internă), fără a dobândi sensul de act emis, chiar cu caracter individual, în exercitarea atribuțiilor de putere cu care un organ administrativ a fost învestit”.

Cu privire la instanțele competente, Înalta Curte a reținut că „personalul contractual și personalul asimilat acestuia (cu titlu de exemplu, funcții de demnitate publică numite sau alese) se pot adresa la instanța de dreptul muncii, potrivit art. 208 din Legea nr. 62/2011 coroborate cu art. 1, art. 170 – 171, art. 266 și art. 269 din Codul muncii, iar funcționarii publici la instanța de contencios administrativ, potrivit Legii nr. 188/1999” (par. 39).

În consecință, raportul juridic dedus judecății în cauză este unul civil, guvernat de normele de dreptul muncii, iar competența materială va fi determinată prin aplicarea dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2), art. 266 și ale art. 269 din Codul muncii.

Art. 266 din Codul muncii statuează că „jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod”, iar potrivit art. 269 alin. (2) din același cod „cererile referitoare la conflictele de muncă se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul/reședința/sediul”.

Prin urmare, competența soluționării cauzei revine tribunalului, secția specializată în conflicte de muncă și asigurări sociale, instanță pe care, de altfel, reclamanta a ales să o învestească inițial.

În consecință, pentru considerentele expuse și în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei, în primă instanță, în favoarea Tribunalului București, secția a II-a contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Recurs în interesul legii în care a fost analizată procedura de contestare de personalul contractual a actelor de salarizare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: decembrie 5th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.