Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Lipsa semnăturii de pe cererea de recurs. Nulitatea recursului

11 dec. 2023
Vizualizari: 144
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d) şi e)
  • NCPC: art. 489 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 18 iunie 2018 și înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București, secția civilă, sub nr. x/2018, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâții Confederația Națională a Patronatului Român, B. și Consiliul Economic și Social, a solicitat instanței constatarea nulității protocolului încheiat la 29 februarie 2016 între fostul Președinte al Confederației Naționale a Patronatului Român – domnul C. – cu B., prin președintele acesteia D., protocol în baza căruia Consiliul Economic și Social îl consideră pe acesta din urmă ca fiind președinte al Confederației Naționale a Patronatului Român.

Prin sentința civilă nr. 14095 din data de 12 decembrie 2018, Judecătoria Sectorului 3 București, secția civilă a admis excepția necompetenței materiale, invocate din oficiu; a declinat competența de soluționare a cauzei, având ca obiect constatare nulitate act juridic formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâții Confederația Națională a Patronatului Român, B. și Consiliul Economic și Social, în favoarea Tribunalului București.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1150 din 24 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în raport de prevederile art. 486 alin. (1) lit. d) și e) C. proc. civ., reținând și prevederile art. 499 teza finală din același act normativ, potrivit cărora în cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond, hotărârea de recurs va cuprinde numai motivarea soluției fără a se evoca și analiza motivele de casare, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 486 alin. (1) lit. e) și d) C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde semnătura părții sau a mandatarului părții, a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic, precum și motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor, sau, după caz, mențiunea că acestea vor fi depuse printr-un memoriu separat, iar potrivit alin. (3) al aceluiași articol neîndeplinirea acestor cerințe se sancționează cu nulitatea.

Totodată, conform dispozițiilor art. 489 alin. (1) C. proc. civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului în care se invocă motive de casare de ordine publică, care pot fi ridicate din oficiu de către instanță, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului.

În speță, cererea de recurs a fost formulată anterior comunicării deciziei recurate, fiind transmisă prin intermediul poștei electronice la data de 29 iunie 2021, ora 18:17 și înregistrată la curtea de apel la data de 30 iunie 2021.

La înregistrarea dosarului pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, constatându-se că recurenta-reclamantă nu a semnat cererea de recurs, prin rezoluția din data de 10 ianuarie 2022, s-a pus în vedere acesteia obligația de complini lipsa semnăturii de pe cererea de recurs, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancțiunea anulării cererii.

Această obligație a fost comunicată recurentei-reclamante la data de 31 ianuarie 2022, astfel cum rezultă din adresa și procesul-verbal de înmânare aflate la dosarul de recurs.

Totodată, prin raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului, care a fost comunicat recurentei-reclamante, s-a reținut că aceasta nu a complinit lipsa semnăturii de pe cererea de recurs.

Prin urmare, având în vedere că recurenta-reclamantă nu a respectat cerințele imperative ale art. 486 alin. (1) lit. e) C. proc. civ., în cauză devin incidente prevederile alin. (3) al aceluiași articol, care sancționează cu nulitatea lipsa semnăturii de pe cererea de recurs.

În plus, Înalta Curte constată că partea nu și-a îndeplinit nici obligația de a motiva recursul, instituită de art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., deși, contrar, susținerilor acesteia, decizia recurată i-a fost comunicată la adresa indicată în faza apelului (Iași, județul Iași), la data de 29 noiembrie 2021, astfel cum rezultă din procesul-verbal de înmânare aflat la dosarul de apel.

Ca atare, față de dispozițiile art. 489 alin. (1) C. proc. civ., recursul este nul și prin prisma neindicării în termen legal a motivelor de nelegalitate pe care se întemeiază recursul (termenul pentru formularea motivelor de recurs s-a împlinit la data de 30 decembrie 2021).

Astfel, față de cele anterior reținute, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va constata nulitatea recursului declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 272A din data de 24 februarie 2021 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Lipsa semnăturii de pe cererea de recurs. Nulitatea recursului was last modified: decembrie 10th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.