Cuvinte-cheie "cererea de recurs"

 • Cererea de repunere în termenul de declarare a recursului. Respingerea recursului declarat

 • Solicitarea încetării și interzicerii practicilor de concurenţă neloială din partea pârâţilor, de atragere a piloţilor maritimi salariaţi ai firmei pentru desfăşurarea activităţilor profesionale-salariale sau de altă natură în cadrul firmei și încetarea şi interzicerea practicilor de concurență neloială din partea pârâţilor, de captare-atragere, deturnare a clientelei reclamantei pentru desfăşurarea activităților profesionale-comerciale

 • Acţiune în constatarea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de lungă durată. Anularea recursului

 • Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac

 • Lipsa motivelor de nelegalitate pe care se întemeiază cererea de recurs. Anularea recursului

 • Motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie de divorţ și în materia răspunderii părinteşti

 • Nemulţumiri faţă de admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii. Sancțiunea nulității recursului

 • Critici în legătură cu exemplarul încheierii în sensul că respectivul înscris nu poartă semnătura completului care a pronunţat încheierea. Anularea căii de atac

 • Acțiune împotriva unei decizii definitive pronunţate într-o contestaţie în anulare promovată împotriva unei hotărâri date în recurs. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Motive invocate neîncadrate în motivele de casare prevăzute de lege. Anularea recursului declarat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice