Cuvinte-cheie "cererea de recurs"

 • Contestaţie prin care se solicită anularea rezoluţiei inspectorului-şef şi trimiterea dosarului pentru completarea verificărilor. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Critici legate de nemotivarea corespunzătoare a soluţiei de respingere a excepţiei autorităţii de lucru judecat. Recurs respins ca nefondat

 • Condițiile antrenării răspunderii civile delictuale. Existenţa unui raport de prepuşenie şi săvârşirea faptei ilicite de către prepus în legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate

 • Susținerile recurentului-reclamant privind ignorarea probelor din dosar şi solicitarea comunicării hotărârii atacate pentru a formula motivele de recurs. Constatarea nulității recursului

 • Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Lipsa semnăturii de pe cererea de recurs. Nulitatea recursului

 • Semnătura unui înscris. Însuşirea conţinutului cererii de către titularul său. Constatarea lipsei semnăturii și anularea recursului declarat

 • Solicitare privind admiterea recursului, casarea cu reţinerea spre rejudecare în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului şi respingerea acţiunii reclamanţilor ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă

 • Neidentificarea existenţei unor împrejurări sau fapte care să pună în discuţie imparţialitatea judecătorului și excluderea oricărei bănuieli legitime cu privire la soluţia procesului purtat de petent. Constatarea nulității recursului

 • Plângere formulată împotriva judecătorului. Neîncadrarea criticilor în unul sau mai multe din motivele de nelegalitate prevăzute strict şi limitativ de lege. Constatarea nulității recursului declarat

 • Invocarea încălcării unei reguli de procedură a cărei nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice