Cuvinte-cheie "cererea de recurs"

  • Infracţiunea de efectuare fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei

  • Critici cu privire la modalitatea de apreciere a probatoriului de către instanţa de apel. Încuviinţarea administrării probei testimoniale. Constatarea recursului ca fiind nul

  • Nulitate. Nemotivarea recursului în termenul legal

  • Cerere de sesizare a organelor de urmărire penală. Suspiciuni cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Nulitatea recursului

  • Condiţia legală a dezvoltării motivelor de recurs. Determinarea greşelilor anume imputate instanţei şi încadrarea lor în motivele de nelegalitate

  • Suspendarea judecării cererii de revizuire. Lipsa nejustificată a părţii şi faptul că nu a solicitat judecata cauzei în lipsa sa de la dezbateri

  • Invocarea lipsei semnăturii completului care a pronunţat încheierea. Recurs nemotivat în termenul legal prevăzut de lege

  • Invocarea aplicării greşite a normelor de drept material, fără a dezvolta şi a arăta, în mod concret, care ar fi normele greşit aplicate de către instanţa de apel. Anularea recursurilor

  • Obligativitatea indicării motivelor pentru care titularul cererii de recurs apreciază că dezlegarea dată de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată nu este conformă cu prevederile legale invocate

  • Analiza excepţiei tardivităţii recursului. Termenul de promovare a căilor de atac. Pierderea dreptului procesual de a efectua actul de procedură