Procedura admisibilităţii recursului în complet de filtru. Respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei în anulare formulată în cauză

23 ian. 2023
Vizualizari: 423
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 486
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 503 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Integritate, anularea Raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate nr. x/03.07.2013 și, în consecință, să se constate inexistența stării de incompatibilitate în ceea ce privește exercitarea concomitentă a mandatului de primar al Orașului Negru Vodă, cât și a calității de reprezentant al Orașului Negru Vodă în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. B. S.A.

(Î.C.C.J., SCAF, decizia nr. 529 din 13 februarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând decizia atacată, în raport cu actele și lucrările dosarului, precum și cu dispozițiile legale incidente în cauză, inclusiv cele ale art. 248 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte constată inadmisibilitatea contestației în anulare de față, urmând a fi respinsă, ca atare, pentru considerentele ce vor fi prezentate în continuare.

Potrivit art. 503 alin. (1) C. proc. civ., „hotărârile definitive pot fi atacate cu contestație în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat și nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata”. De asemenea, alin. (2) al art. 503 C. proc. civ. face referire la hotărârile instanței de recurs și la motivele pentru care acestea pot fi atacate cu contestație în anulare.

Conferința națională de insolvență

Este necesar însă, ca aspect de admisibilitate, ca pe lângă invocarea motivelor expres și limitativ prevăzute de lege, hotărârea împotriva căreia se îndreaptă contestația în anulare să fie susceptibilă de exercițiul acestei căi de atac.

Decizia împotriva căreia a fost exercitată prezenta cale de atac a fost pronunțată în complet de filtru, în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., soluția fiind aceea de anulare, ca netimbrat, a recursului promovat de reclamantă.

Înalta Curte reține că, în completul de filtru se analizează admisibilitatea căii de atac, respectiv aspecte ce țin de legalitatea declarării recursului, îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de art. 486 C. proc. civ., încadrarea motivelor de recurs stipulate de art. 488 C. proc. civ., precum și respectarea termenului de declarare a căii de atac.

Prin urmare, procedura admisibilității recursului în complet de filtru vizează doar aspecte pur formale, care nu presupun analiza pe fond a motivelor de recurs invocate de către parte.

Potrivit dispozițiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ., „în cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplinește cerințele de formă, că motivele de casare invocate și dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 sau că recursul este vădit nefondat, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunțată fără citarea părților, care nu este supusă niciunei căi de atac”.

Rezultă deci, că legiuitorul a optat ca deciziile pronunțate în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ. să nu fie supuse niciunei căi de atac, ceea ce conduce la concluzia că aceste hotărâri nu pot fi atacate nici cu revizuire și nici cu contestație în anulare.

În contextul în care demersul contestatorului este îndreptat împotriva unei decizii pronunțată în procedura filtru, nesusceptibilă de cale de atac, motivele invocate pe calea contestației în anulare nu pot fi analizate.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte, în aplicarea art. 457 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 493 alin. (5) și ale art. 503 C. proc. civ., va respinge ca inadmisibilă contestația în anulare formulată în cauză.

Față de soluția pronunțată, examinarea cererii de suspendare a deciziei nr. 3064 din 7 octombrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal nu se mai impune.

Sursa informației: www.scj.ro.

Procedura admisibilității recursului în complet de filtru. Respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare formulată în cauză was last modified: ianuarie 23rd, 2023 by Redacția ProLege
Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.