Cuvinte-cheie "complet de filtru"

  • Cerere de chemare în judecată privind obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale, reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază. Recurs respins ca inadmisibil

  • Solicitare privind dispunerea obligării pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie în care să fie inclusă majorarea punctajului cu 50%, recalcularea cuantumului pensiei având în vedere punctajul rezultat în urma majorării și plata drepturilor de pensie recalculate

  • Cerere privind anularea actului adiţional prin care se modifică locul muncii şi felul muncii, repunerea în funcţia avută anterior, plata daunelor morale şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată

  • Statutul cadrelor militare. Avansare în funcție. Respingerea contestaţiei în anulare

  • Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Recurs formulat şi motivat în termenul legal. Nulitatea recursului

  • Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Critici ce nu pot fi încadrate în motivele de casare prevăzute de lege. Sancţiunea nulităţii

  • Conflict de muncă în cadrul căruia reclamantul solicită acordarea de daune-interese invocând reaua-credinţă a pârâtei cu privire la refuzul de a îl încadra în grupa a II-a de muncă şi de a-i elibera o adeverinţă în acest sens

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice