Cuvinte-cheie "complet de filtru"

 • Procedura de filtru. Analizarea admisibilității căii de atac, respectiv a aspectelor ce ţin de legalitatea declarării recursului. Respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă

 • Obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite dovada achitării taxei. Excepţia insuficientei timbrări a recursului

 • Contestarea concluziei privind tardivitatea formulării recursului fără depunerea dovezilor privitoare la formularea în termen a căii de atac. Anularea recursului declarat

 • Condiția exercitării unui drept procesul într-un anumit termen. Act de procedură făcut peste termen. Respingerea recursului ca fiind tardiv declarat

 • Procedura admisibilităţii recursului în complet de filtru. Respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei în anulare formulată în cauză

 • Contestație privind anularea deciziei prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi actualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamatul la locul de muncă

 • Susţineri referitoare la lipsa de obiect a recursului, calificată ca şi excepţia lipsei interesului recursului. Respingerea cererii reclamantei de anulare a deciziei prin care a fost suspendată soluţionarea contestaţiei

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Critici privind nerespectarea dreptului la apărare, admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Recurs respins ca inadmisibil

 • Cerere privind obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie în care să fie inclusă majorarea punctajului cu 50% și recalcularea cuantumului pensiei având în vedere punctajul rezultat în urma majorării

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice