Posibilitatea atacării cu revizuire a hotărârilor care nu evocă fondul. Încălcarea autorității de lucru judecat a primei hotărâri

28 nov. 2022
Vizualizari: 417
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 3
  • NCPC: art. 453 alin. (1)
  • NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 1
  • NCPC: art. 511 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 5

Prin decizia nr. 1799 din 29 septembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. x/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a admis recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 3057 din 3 decembrie 2019 a Curții de Apel Ploiești, secția I civilă. A casat decizia recurată și a trimis cauza, spre rejudecare, la aceeași instanță de apel.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 390 din 18 februarie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra cererii de revizuire

5.1 Examinând admisibilitatea cererii de revizuire întemeiate pe art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., cu prioritate din perspectiva îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 509 alin. (1) din același act normativ, ce reprezintă însăși premisa promovării căii extraordinare de atac, Înalta Curte constată următoarele:

Conform art. 509 alin. (1) C. proc. civ., revizuirea este o cale extraordinară de atac de retractare, ce poate fi exercitată numai împotriva unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul și care poate fi cerută doar pentru ipotezele enumerate la punctele 1-11.

Pentru ca hotărârea atacată cu revizuire să îndeplinească condiția de a evoca fondul, este necesar ca instanța care a pronunțat hotărârea să stabilească o altă situație de fapt față de cea reținută în etapele procesuale anterioare sau să aplice alte dispoziții legale la împrejurări de fapt ce au fost determinate și, în oricare dintre aceste ipoteze, să dea o altă dezlegare raportului juridic dedus judecății. În acest sens, s-a statuat că nu pot forma obiect al revizuirii hotărârile instanțelor de recurs prin care s-a respins recursul ori, deși acesta a fost admis, s-a dispus casarea cu trimitere, spre rejudecare, a cauzei, și nici hotărârile instanțelor de recurs prin care s-a soluționat o excepție, fără a se evoca fondul.

Condiția ca hotărârea a cărei revizuire se cere să evoce fondul pricinii este impusă de caracterul acestei căi extraordinare de atac, de retractare, prin care se solicită instanței învestite cu soluționarea fondului unui litigiu să revină asupra hotărârii atacate, invocându-se împrejurări noi, ivite, de regulă, ulterior pronunțării hotărârii.

Înalta Curte constată că decizia supusă revizuirii nu îndeplinește condiția evocării fondului pentru a se putea considera că este admisibil motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.

Astfel, prin decizia nr. 1799 din 29 septembrie 2020, obiect al cererii de revizuire, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a admis recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 3057 din 3 decembrie 2019 a Curții de Apel Ploiești, secția I civilă. A casat decizia recurată și a trimis cauza, spre rejudecare, la aceeași instanță de apel.

Motivul care a determinat adoptarea acestei decizii a constat, potrivit considerentelor deciziei, în necesitatea respectării principiilor ce guvernează procesul civil, prin punerea în discuția părților a probelor care se vor administra, cu respectarea normelor procedurale, instanța de trimitere urmând a statua, motivat și argumentat, asupra oricăror cereri de suplimentare a probatoriului, a utilității și pertinenței acestora, trebuind a analiza motivele de recurs ale recurenților ce vizează fondul cauzei, ca apărări de fond, iar după stabilirea completă a situației de fapt să procedeze la aplicarea dispozițiilor legale incidente.

Față de aceste considerente și de soluția de casare cu trimitere a cauzei, spre rejudecare, la instanța de apel, se constată că, prin recursul soluționat prin decizia nr. 1799 din 29 septembrie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, nu s-a stabilit o altă situație de fapt, nu s-au aplicat alte dispozițiile legale unei stări de fapt anterior reținute și nici nu s-a dat o altă dezlegare raportului juridic dedus judecății.

Rezultă, astfel, că decizia nr. 1799 din 29 septembrie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă nu face parte din categoria hotărârilor judecătorești care evocă fondul. Această decizie nu se subsumează nici ipotezei prevăzute de art. 509 alin. (2) C. proc. civ., pentru care legiuitorul a reglementat posibilitatea atacării cu revizuire a hotărârilor care nu evocă fondul, respectiv alin. (1) pct. 3, numai în cazul judecătorului, pct. 4 și pct. 7-10 din cod.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., formulată de revizuentul B. – persoană fizică autorizată împotriva deciziei nr. 1799 din 29 septembrie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă.

5.2 Examinând cererea de revizuire întemeiate pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., din perspectiva excepției tardivității, invocate din oficiu, în raport de prevederile art. 511 alin. (1) pct. 8 din același act normativ, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri.

Conform dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., termenul de revizuire este de o lună și se va socoti, în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 8 din acest act normativ, de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În cauză, revizuentul B. – persoană fizică autorizată a solicitat, în baza art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., revizuirea deciziei nr. 1799 din 29 septembrie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, susținând că o parte din considerentele acesteia încalcă autoritatea de lucru judecat a considerentelor deciziei nr. 3057 din 3 decembrie 2019, pronunțate de Curtea de Apel Ploiești, secția I civilă.

Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. a fost formulată la 27 ianuarie 2021, conform vizei aplicate de oficiul poștal pe plicul cu care a fost expediată la Înalta Curte de Casație și Justiție cererea de revizuire.

Ultima hotărâre pronunțată, anume decizia nr. 1799 din 29 septembrie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, a cărei revizuire se solicită, a rămas definitivă, potrivit prevederilor art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., la data pronunțării, respectiv la 29 septembrie 2020.

Conform art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., termenul pentru promovarea cererii de revizuire întemeiate pe art. 509 alin. (1) pct. 8 din același act normativ a început să curgă la 29 septembrie 2020.

Potrivit dispozițiilor anterior menționate, termenul în care putea fi introdusă, cel mai târziu, cererea de revizuire s-a împlinit la 29 octombrie 2020, calculul fiind făcut în raport de prevederile art. 181 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ.

Față de aspectele mai sus menționate și de dispozițiile legale evocate, Înalta Curte va respinge cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., ca tardiv declarată.

În baza art. 453 alin. (1) C. proc. civ., va dispune obligarea revizuentului B. – persoană fizică autorizată, aflat în culpă procesuală, la plata către intimata A. S.R.L. a sumei de 2.000 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, conform dovezilor de plată a acestora, respectiv factura fiscală nr. x/08.02.2021, emisă de Cabinet Individual de Avocat „D.” și extrasul de cont bancar al E. Amsterdam, în care este evidențiată tranzacția sumei menționate.

Sursa informației: www.scj.ro.

Posibilitatea atacării cu revizuire a hotărârilor care nu evocă fondul. Încălcarea autorității de lucru judecat a primei hotărâri was last modified: noiembrie 27th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.