Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017)

27 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 20.926

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 14 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În vechea reglementare, art. 14 prevedea:

„În înțelesul art. 2 lit. g) din ordonanța de urgență, casele de schimb valutar aparținând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Națională a României”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

În înțelesul art. 2 lit. e) din ordonanța de urgență, activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice sunt cele efectuate de casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca principal obiect de activitate activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612, iar ca activități secundare numai cele incluse în cod CAEN 6619 și autorizate prin intermediul Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar”.

 

Art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea:

„Intră sub incidența prevederilor art. 2 lit. h) din ordonanța de urgență:

a) profesiile libere sub toate formele de organizare, care nu implică crearea unei societăți comerciale, desfășurate de către notari, avocați, experți autorizați, medici, experți contabili, contabili autorizați, arhitecți, precum și de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul științific, literar, artistic și educativ;

b) activitățile economice desfășurate în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepția activităților de taximetrie auto pentru mărfuri și persoane”.


Noua reglementare

Conferintele Video Universul Juridic

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

Intră sub incidența prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanța de urgență profesiile liberale, sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cum ar fi, fără însă a ne limita la acestea, cele desfășurate de către medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul științific, literar, artistic și educativ”.

 

Art. 15^1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 15 se introduce un nou articol, art. 15^1, cu următorul cuprins:

„Art. 15^1

 (1) Intră sub incidența prevederilor art. 2 lit. i) și l) din ordonanța de urgență serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului și, respectiv, lucrările de construcții, reparații, amenajări și întreținere a locuințelor, executate de către operatori economici specializați, inclusiv materialele utilizate pentru realizarea acestor activități, dacă materialele respective sunt cuprinse în facturi și alte documente legale emise de prestatorul serviciului ori executantul lucrării.

(2) Asamblarea, montarea ori instalarea bunurilor care sunt executate ca operațiuni auxiliare ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul nu se încadrează în excepțiile prevăzute la art. 2 lit. i) și l) din ordonanța de urgență”.

 

Art. 16 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 se abrogă.

 

Art. 17 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 prevedea:

„Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:

a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcții, bază de date proprie și funcționează izolat, fără posibilitate de conectare la un calculator. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicație și cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;

b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator.

Suplimentar față de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfață prin care se asigură cooperarea cu un program ce rulează pe calculator. Interfațarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne și de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicării și integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul său de control;

c) case de marcat electronice computerizate.

Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce conține un modul fiscal cu hardware și program de control proprii, care se interfațează cu programul de aplicație al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfațare adecvat acestei categorii de aplicații. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o rețea este controlată de programul de aplicație în limitele acceptabile pentru această clasă de aplicații;

d) aparate sau terminale cu funcții de case de marcat electronice.

Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură și program aplicativ, care includ o placă fiscală ce conține un modul fiscal. Interfațarea aplicației cu modulul fiscal conferă acestora și funcții de casă de marcat, în afara altor funcții specifice;

e) imprimante fiscale.

Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscală și periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicație propriu și se interfațează ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware și program aplicativ identificabil”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi:

a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de funcții, bază de date proprie și funcționează izolat, fără a dispune de interfețe de conectare la alte dispozitive de tip calculator, telefon mobil, tabletă. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicație și cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;

b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator, corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență. Suplimentar față de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfață prin care se asigură cooperarea cu un program ce rulează pe calculator. Interfațarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne și de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicării și integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul său de control;

c) case de marcat electronice computerizate corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență. Aceste case de marcat sunt realizate pe o structură de calculator standard, în care este inclusă o placă fiscală ce conține un modul fiscal cu hardware și program de control proprii, care se interfațează cu programul de aplicație al aparatului de marcat electronic fiscal, care rulează pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfațare adecvat acestei categorii de aplicații. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o rețea este controlată de programul de aplicație în limitele acceptabile pentru această clasă de aplicații;

d) aparate sau terminale cu funcții de case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură și program de aplicație, care includ o placă fiscală ce conține un modul fiscal, controlat de un program de control. Interfațarea aplicației cu modulul fiscal conferă acestora și funcții de casă de marcat, în afara altor funcții specifice;

e) imprimante fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență. Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, controlat de un program de control memorie fiscală și periferice controlabile de către acesta; nu au program de aplicație propriu și se interfațează cu un sistem de calcul de tip calculator, terminal pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare- POS, sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum și altele asemenea, ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil. Interfațarea se poate realiza prin cablu serial, magistrală serială universală-USB, rețea, precum și rețea fără fir – Wi-Fi sau bluetooth;

f) case de marcat electronice corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență. Aceste case de marcat au un hardware dedicat ce integrează un modul fiscal controlat de un program de control și, respectiv, un program de aplicație care asigură un set fix de funcții de operare și permite lucrul cu o bază de date proprie și una sau mai multe interfețe pentru comunicație sau salvare externă. Opțional interfețele pot asigura și cooperarea cu un program de aplicație extern care să permită programarea, citirea bazei de date interne, precum și emiterea de documente fiscale. Securitatea comunicării și continuitatea înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de control”.

 

Art. 18 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea:

„(1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a) și b) pot fi staționare, alimentate cu energie electrică din rețeaua de curent alternativ și/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e), împreună cu programul aplicativ identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare.

(3) Comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) fără programul aplicativ identificabil, avizat potrivit ordonanței de urgență și prezentelor norme metodologice, precum și instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) și f) pot fi staționare, alimentate cu energie electrică din rețeaua de curent alternativ și/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori.

(2) Aparatele de marcat portabile au dimensiuni și greutate reduse, sunt ușor transportabile și pot fi utilizate în activitățile de comerț/servicii prestate în regim ambulant, în mijloacele de transport și altele asemenea.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e), împreună cu programul de aplicație identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare.

(4) Comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) fără programul de aplicație identificabil specificat în autorizația eliberată de comisie, precum și instalarea acestora cu un alt program de aplicație decât cel avizat sunt interzise.

(5) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. b) și f) trebuie să lucreze autonom indiferent de utilizarea programului de aplicație extern.

(6) Programele de aplicație externe interfațate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) și f) trebuie să fie înregistrate în Biblioteca națională de programe prevăzută de H.G. nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, cu modificările și completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicației, precum și modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfațează”.

 

Art. 20 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea:

„Aparatele de marcat electronice fiscale, destinate activităților de taximetrie, sunt case de marcat cu structură închisă, realizate numai în sistem unitar, care includ un taximetru prin intermediul căruia se măsoară timpul și distanța parcursă și care calculează automat sumele datorate de client”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie sunt case de marcat cu structură închisă, realizate numai în sistem unitar, care împreună cu un taximetru formează un aparat de taxat cu funcții metrologice și fiscale ce măsoară timpul, distanța parcursă și calculează automat sumele datorate de client”.

 

Art. 21 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea:

„Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. c)-e), care au ca destinație exclusivă schimbul valutar”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21

Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. c)-f), care au ca destinație exclusivă schimbul valutar”.

 

Art. 22 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 prevedea:

„Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

A. să conțină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcții accesibile prin comenzi de interfațare cu restul aplicației aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:

a) o memorie fiscală de tip (E)PROM sau OTP;

b) un dispozitiv de afișaj client special cu caractere de minimum 7 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afișarea valorii maxime pentru totalul de bon și care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiții de lumină ambiantă. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activităților hoteliere, precum și de alimentație publică atunci când plata se face la masă.

Dispozitivul de afișaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate și va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;

c) un dispozitiv de imprimare care să asigure tipărirea bonurilor fiscale și a rolei-jurnal, prevăzut cu senzori pentru fiecare rolă utilizată pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere pe linie document și caractere de minimum 2,5 mm înălțime;

d) un afișaj operator.

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie sunt dotate cu un dispozitiv unic de afișaj client-operator;

e) o tastatură pentru accesarea funcțiilor aparatului;

f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;

B. să funcționeze autonom, oferind local un set minimal de funcții de casă de marcat, și să se interfațeze cu modulul fiscal pentru execuția lor;

C. să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;

D. să asigure continuitatea memoriei RAM și a ceasului de timp real, astfel încât să fie permise reluarea unei operațiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare și finalizarea corectă a acesteia;

E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare și afișajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfațare oferite de acesta.

Dispozitivul propriu de imprimare poate fi:

a) dublu, caz în care asigură tipărirea bonului fiscal, a rapoartelor și a rolei-jurnal;

b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigură tipărirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacității de stocare a jurnalului electronic.

Aparatele sau terminalele cu funcții de case de marcat electronice, precum și aparatele de marcat electronice fiscale portabile și cele destinate activităților de taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;

F. să înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru și modificarea parametrilor și a evenimentelor care au implicații în interpretarea datelor stocate;

G. să asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin:

a) sigilare și prin elemente fizice de securizare a accesului la operațiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;
b) existența unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre;
c) asigurarea continuității și integrității legăturilor implicate în fluxul de date și emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;

d) controlul comunicației prin interfețe;

H. să verifice:

a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare și cu afișajul client;
b) prezența și corectitudinea funcționării memoriei fiscale;
c) tensiunea de alimentare și bateria de susținere, implicate în continuitatea memoriei de date și a ceasului de timp real;
d) integritatea și coerența datelor stocate și a documentelor emise, blocând funcționarea atunci când se depistează situații anormale;

I. să asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de funcționare nedeterminate de defectarea aparatului”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

A. să conțină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcții accesibile prin comenzi de interfațare cu restul aplicației aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:

a) o memorie fiscală unic inscriptibilă tip (E)PROM sau tip OTP;
b) un dispozitiv de afișaj client special cu caractere de minimum 5 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afișarea valorii maxime pentru totalul de bon și care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiții de lumină ambiantă. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activităților hoteliere, precum și de alimentație publică, atunci când plata se face la masă. Dispozitivul de afișaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate și va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;
c) un dispozitiv de imprimare a bonurilor fiscale, precum și a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale, cu minimum 18 caractere pe linie document și caractere de minimum 2,5 mm înălțime;
d) un afișaj operator. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, aparatele prevăzute la art. 17 lit. d), precum și cele portabile specificate la art. 18 alin. (2) sunt dotate cu un dispozitiv unic de afișaj client-operator;
e) un dispozitiv pentru accesarea funcțiilor aparatului;
f) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru;
g) o interfață care să permită atașarea unui dispozitiv de salvare externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
h) un dispozitiv de comunicație externă care permite conectarea într-un sistem informatic, folosind un canal public de comunicație pe baza unui protocol TLS/SSL, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
i) un modul criptografic certificat în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3 care să folosească un certificat digital X.509.v3 cu lungimea cheii RSA de cel puțin 2048 biți, instalat inițial de către producător, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență. În înțelesul prezentelor norme metodologice, certificatul digital reprezintă o colecție de date în formă electronică ce permite aparatului de marcat electronic fiscal să se autentifice și să fie unic identificat în mediul electronic;
j) importul certificatului digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în modul de lucru online, folosind protocolul de comunicații IETF CMC;
k) importul certificatului digital folosit de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
l) semnarea fișierelor generate ca urmare a funcționării aparatului de marcat electronic fiscal în modul de lucru offline, care se efectuează în conformitate cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

B. să funcționeze autonom, oferind local un set minimal de funcții de casă de marcat, și să se interfațeze cu modulul fiscal pentru execuția lor;

C. să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări înainte de a afecta ansamblul datelor stocate;

D. să asigure continuitatea memoriei RAM și a ceasului de timp real, astfel încât să fie permise reluarea unei operațiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare și finalizarea corectă a acesteia;

E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare și afișajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfațare oferite de acesta.

Dispozitivul propriu de imprimare poate fi:

a) dublu, caz în care asigură tipărirea simultană a bonului fiscal, precum și a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale atât pe rola-client, cât și pe rola-jurnal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență;

b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigură tipărirea rolei- jurnal pe rola-client în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacității de stocare a jurnalului electronic, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, asigură memorarea de date tipărite pe rola-client într-o memorie electronică FLASH electroindependentă. Aparatele sau terminalele cu funcții de case de marcat electronice, aparatele de marcat electronice fiscale portabile, precum și cele destinate activităților de taximetrie, definite la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;

F. să înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru și modificarea parametrilor și a evenimentelor care au implicații în interpretarea datelor stocate, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență să asigure la nivelul fiecărei zile de lucru memorarea în jurnalul electronic a operațiunilor efectuate în regimul de înregistrare a raportului fiscal de închidere zilnică și comunicarea evenimentelor;

G. să asigure blocarea accesului neautorizat prin:

a) sigilare și prin elemente fizice de securizare a accesului la operațiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;
b) existența unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 caractere alfanumerice;
c) asigurarea continuității și integrității legăturilor implicate în fluxul de date și emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;
d) controlul comunicației prin interfețe;

H. să verifice:

a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare și cu afișajul client;
b) prezența și corectitudinea funcționării memoriei fiscale, iar pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență și a jurnalului electronic;
c) tensiunea de alimentare și bateria de susținere, implicate în continuitatea memoriei de date și a ceasului de timp real;
d) integritatea și coerența datelor stocate și a documentelor emise, blocând funcționarea atunci când se depistează situații anormale;

I. să asigure proceduri de recuperare în caz de anomalii de funcționare nedeterminate de defectarea aparatului;

J. să permită:

a) funcționarea conform profilurilor stabilite de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
b) crearea de fișiere în format XML pentru informațiile prevăzute la art. 3 din anexa nr. 11 și transmiterea acestora către sistemul informatic”.

 

Art. 23 lit. f)  din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi între orele 6,00-22,00 și tarif de noapte între orele 22,00-6,00, în transportul de persoane”.

 

Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017) was last modified: noiembrie 27th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter