Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017)

27 nov. 2017
28.335 views
Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999
(rep. M. Of. nr. 348 din 25 aprilie 2005; cu modif. ult.)
H.G. nr. 804/2017
(M. Of. nr. 907 din 20 noiembrie 2017)

– modifică: art. 1, art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 26 alin. (1), art. 29 li. c), art. 33 pct. A și C, art. 34 lit. a), b) și c), art. 37 alin. (1), lit. c), art. 38 alin. (1), lit. a) și d)-f), art. 41, art. 43 alin. (1^1), art. 44, art. 45, art. 46, art. 47 alin. (3), (4), (7) și (9), art. 48, art. 49, art. 50, art. 51 alin. (2), art. 52, art. 54, art. 56, art. 57, art. 58 alin. (3), art. 59, art. 60, art. 61, art, 62, art. 63, art. 64, art, 66, art. 68, art. 70, art. 72, titlul cap. VIII, art. 75, art. 76, art. 77 alin. (2), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81 alin. (2) lit. a), art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 92, art. 93, art. 96, art. 97, art. 99, art. 101, art. 102 alin. (6) și (7), art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, alin. (2) și (3), art. 115, art. 119, art. 120, art. 127, art. 128, anexele nr. 1, 2a, 2b, 5, 6, 9 și 10,

– introduce: art. 15^1, art. 23 lit. f), art. 25 alin. (2^1), art. 26 alin. (4), art. 28 alin. (2^1), art. 32 alin. (2), art. 43 alin. (1^1), art. 60^1, art. 102 alin. (8) și (9), anexa nr. 11,

– abrogă: art. 16, art. 69, art. 71, cap. VII, art. 91, art. 94, art. 95, art. 98, art. 100, art. 102 alin. (4), art. 107 alin. (4) și (5), art. 110 – 114, art. 107 alin. (4) și (5), art. 117 și art. 118, art. 121-126, anexele nr. 3, 7 și 8

În M. Of. nr. 907 din 20 noiembrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 prin H.G. nr. 804/2017.

Potrivit art. I, Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată în M. Of. nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„(1) În sensul art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, denumită în continuare ordonanță de urgență, prin agenți economici se înțelege persoanele fizice și juridice, asociațiile familiale, precum și orice alte entități care efectuează cu plată, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrări de bunuri cu amănuntul și/sau prestări de servicii direct către populație, cu excepția instituțiilor publice.

(2) Agenții economici care nu intră sub incidența ordonanței de urgență pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condițiile legii.

(3) Agenții economici care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și cei prevăzuți la alin. (2) sunt denumiți în continuare utilizatori”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În sensul art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, prin operatori economici se înțelege persoanele fizice și juridice, întreprinderile familiale, precum și orice alte entități, cu excepția instituțiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație.

(2) În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou și tichetelor de creșă, tichetelor sociale, tichetului Rabla și altele asemenea.

(3) Operatorii economici care nu intră sub incidența ordonanței de urgență pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condițiile legii.

(4) Operatorii economici care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și cei prevăzuți la alin. (3) sunt denumiți în continuare utilizatori.

(5) Utilizatorii înregistrează și transmit operațiunile efectuate către Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(6) Specificațiile tehnice minimale necesare transmiterii datelor către sistemul informatic sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(7) În măsura în care aspectele de natură tehnică impun precizări suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale”.

 

Art. 2 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea:

„Utilizatorii au obligația să elibereze clienților bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul și/sau serviciile prestate și, la solicitarea acestora, le vor elibera și factură fiscală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Utilizatorii au obligația să elibereze clienților bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul și/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera și factură, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare”. 

 

Art. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) prevedea:

„(1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obținut avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, denumită în continuare comisie”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins

(1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obținut autorizația de distribuție emisă de Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență, denumită în continuare comisie”.

 

Art. 4 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea:

„În sensul ordonanței de urgență, prin livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație se înțelege acele activități desfășurate cu caracter permanent. Nu intră în această categorie eventualele livrări de bunuri și prestări de servicii direct către persoane fizice efectuate întâmplător de către agenții economici, alții decât comercianții cu amănuntul”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

În sensul art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, prin livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație se înțelege acele activități desfășurate cu caracter permanent sau sezonier. Nu intră în această categorie livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populație, de către operatorii economici, alții decât comercianții cu amănuntul. Prin comerț ocazional se înțelege actele de comerț cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare, precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul propriu”.

 

Art. 5 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea:

„(1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul privind distribuirea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

(2) Distribuitorul autorizat are libertatea de a include în rețeaua sa de distribuție și/sau service orice agenți economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de ordonanța de urgență și de prezentele norme metodologice, denumiți în continuare unități acreditate”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizația de distribuție, care poate include în rețeaua sa de comercializare și/sau service operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de ordonanța de urgență și de prezentele norme metodologice, denumiți în continuare unități acreditate.

(2) Distribuitorul autorizat are obligația de a întocmi și actualiza lista unităților acreditate pentru comercializare și/sau service, pentru fiecare tip/model de aparat pentru care a obținut aviz/autorizație”.

 

Art. 6 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„(1) În situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează confirmarea scrisă, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anunțarea defectării aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepția taximetriștilor, înregistrează tranzacțiile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ștersături sau fără spații neutilizate.

(3) Registrul special se întocmește conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) și 2 b).

(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat și va fi ștampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta, și va fi prezentat de către utilizator, cu excepția taximetriștilor, pentru vizare o dată cu depunerea declarației de instalare a aparatului la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat acesta.

(5) La repunerea în funcțiune a aparatului tehnicianul unității de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacțiilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, ar. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părțile contractante potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (81) din ordonanța de urgență.

(2) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepția taximetriștilor, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate.

(3) Registrul special se întocmește conform modelelor prezentate în anexele nr. 2a) și 2b).

(4) Registrul special are paginile numerotate, este sigilat și ștampilat de către organul fiscal la care se depun declarațiile fiscale, denumit în continuare organ fiscal competent, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta, și este prezentat de către utilizator, cu excepția taximetriștilor, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activității. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, registrul se prezintă pentru vizare odată cu depunerea declarației de instalare a aparatului.

(5) La repunerea în funcțiune a aparatului tehnicianul unității de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service”.

 

Art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea:

„(1) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepția caselor de schimb valutar, eliberează clienților, la cererea acestora, facturi fiscale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanțe pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clienților, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar aplică prevederile din legislația care reglementează autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României”.

 

Art. 9 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„(1) Vânzarea de pâine și produse de panificație, precum și de ziare și reviste în alte condiții decât cele prevăzute la art. 2 lit. c) și d) din ordonanța de urgență atrage neîncadrarea acestor activități în excepția prevăzută de lege.

(2) În sensul art. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, prin magazine sau raioane specializate se înțelege spațiile în care se comercializează exclusiv pâine și produse de panificație.

(3) În sensul art. 2 lit. d) din ordonanța de urgență, prin distribuitori specializați se înțelege agenții economici care comercializează exclusiv ziare și reviste”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Operatorii economici care vând ziare și reviste în alte condiții decât cele prevăzute la art. 2 lit. b) din ordonanța de urgență sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) În sensul art. 2 lit. b) din ordonanța de urgență, prin distribuitori specializați se înțelege operatorii economici care comercializează exclusiv ziare și reviste”.

 

Art. 10 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea:

„Activitățile de vânzare a biletelor de călătorie și a abonamentelor pentru transportul public de călători, ca activități anexe transportului, intră în excepția prevăzută la art. 2 lit. e) din ordonanța de urgență”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

Activitățile de vânzare a biletelor de călătorie și a abonamentelor pentru transportul public de călători în interiorul unei localități, ca activități conexe transportului, intră în excepția prevăzută la art. 2 lit. c) din ordonanța de urgență”.

 

Art. 11 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„(1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 lit. f) din ordonanța de urgență se tipăresc în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixă percepută de la client fiind pretipărită pe documentul eliberat acestuia.

(2) Vânzarea de timbre fiscale, poștale, judiciare, precum și de rovignete, cărți poștale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea, intră în excepția prevăzută la art. 2 lit. f) din ordonanța de urgență”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 lit. d) din ordonanța de urgență se tipăresc în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, suma fixă percepută de la client fiind pretipărită pe documentul eliberat acestuia.

(2) Vânzarea de timbre fiscale, poștale, judiciare, precum și de cărți poștale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea, intră în excepția prevăzută la art. 2 lit. d) din ordonanța de urgență”.

 

Art. 12 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 (modificate prin H.G. nr. 804/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea:

„Activitățile de parcare a autovehiculelor și jocurile de noroc intră sub incidența prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanța de urgență numai în cazul în care se încasează de la clienți o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces și, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului”.


Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Activitățile de parcare a autovehiculelor și jocurile de noroc intră sub incidența prevederilor art. 2 lit. d) din ordonanța de urgență numai în cazul în care se încasează de la clienți o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces și, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului. De asemenea intră sub incidența prevederilor art. 2 lit. d) din ordonanța de urgență și biletul de intrare prevăzut la art. 13 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Nu intră sub incidența art. 2 lit. d) din ordonanța de urgență jocurile de noroc – pariurile în cotă fixă pentru care utilizatorii vor emite bonuri fiscale pentru sumele încasate de la clienți”.

 

Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – modificări (H.G. nr. 804/2017) was last modified: noiembrie 27th, 2017 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.