Ministerul Justiției. Proiect: Lege privind protecția avertizorilor în interes public

5 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 231

Potrivit site-ului oficial (www.just.ro), Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public.

Structura

– Capitolul I („Dispoziții generale”);

– Capitolul II („Modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor”);

– Capitolul III („Raportarea prin canale interne de raportare”);

– Capitolul IV („Raportarea prin canale externe de raportare”);

– Capitolul V („Divulgări publice”);

– Capitolul VI („Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii”).;

– Capitolul VII („Sancțiuni);

– Capitolul VIII („Dispoziții finale și tranzitorii”).

 

Prezentare generală

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii prevăzute în proiect:

Potrivit art. 1 alin. (1), prezenta lege constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat. De asemenea, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, prezenta lege reglementează procedura de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale prevederilor legale, denumite în continuare avertizori în interes public, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților și instituțiilor publice și ale persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

Conform art. 1 alin. (5), prezenta lege nu înlătură de la aplicare dispozițiile privind: protecția informațiilor clasificate, secretul profesional al avocatului, confidențialitatea informațiilor medicale, caracterul secret al deliberărilor judiciare, desfășurarea procesului penal.

De asemenea, potrivit art. 2, legea se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. De exemplu: persoanele care au statut de lucrător, persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați; orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Potrivit art. 4 alin. (2)raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente în cadrul autorităților și instituțiilor publice și persoanelor juridice de drept privat.

Alin. (3) al articolului sus-menționat prevede că, raportarea privind încălcări ale legii se efectuează direct, prin intermediul canalelor externe de raportare, în cazul în care avertizorul consideră că există risc de represalii, în ipoteza lipsei canalelor interne de raportare în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puțin de 50 de lucrători, iar alin. (4) art. 4 prevede că, raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului.

De asemenea, propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării (5 martie 2021).

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și expunerea de motive, vă rugăm să accesați sursa informației.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației

🔔Vezi și Ministerul Justiției. Începerea proiectului „Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”

Ministerul Justiției. Proiect: Lege privind protecția avertizorilor în interes public was last modified: martie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter