Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 – modificări (OMEN nr. 3886/2019)

22 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2586

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale (OMEN) nr. 5.460/2018

Monitor Dosare

(M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.)

 

 

Ordinul Ministrului Educației Naționale (OMEN)  nr. 3886/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale (OMEN) nr. 5.460/2018

(M. Of. nr. 287 din 15 aprilie 2019)

modifică: art. 4 alin. (1) lit. i), art. 4 alin. (9) sintagma „modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei”, art. 5 alin. (6), art. 48 alin. (1), cap. V, art. 84 alin. (13), art. 104 alin. (2) sintagma „modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei”, anexa nr. 19;

– introduce:  art. 90 alin. (5);

– abrogă: anexa nr. 3.

 

În M. Of. nr. 287 din 15 aprilie 2019, s-a publicat OMEN nr. 3886/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin OMEN nr. 5.460/2018.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar și completări Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin OMEN nr. 5.460/2018.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020.

Conferintele lunii noiembrie
”

 

Art. 4 alin. (1) lit. i) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020 (modificat prin OMEN nr. 3886/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4 alin. (1), lit. i) prevedea:

„(1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se organizează conform prezentei Metodologii și sunt, în ordinea în care se desfășoară, următoarele:

(…)

i) repartizarea, în ședință organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. i) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se organizează conform prezentei Metodologii și sunt, în ordinea în care se desfășoară, următoarele:

(…)

i) modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și dacă postul este vacant;”.

Art. 4 alin. (9) sintagma „modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei” din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020 (modificat prin OMEN nr. 3886/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (9) sintagma „repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare” se înlocuiește cu sintagma modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei”.

 

Art. 5 alin. (6) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020 (modificat prin OMEN nr. 3886/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (6) prevedea:

„(6) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/repartizare în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare/detașare în interesul învățământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, în condițiile art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și prezentei Metodologii, care nu au dobândit definitivarea în învățământ prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ sesiunea 2019. Deciziile de transfer/pretransfer pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare în învățământ, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ. Posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante se vacantează după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ. În situația în care cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, nu promovează examenul național de definitivare în învățământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de învățământ în care au fost repartizate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/detașare în interesul învățământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei metodologii, pot participa și cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, în condițiile art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei metodologii, care nu au dobândit definitivarea în învățământ, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019. Deciziile de transfer/pretransfer pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit numai în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare în învățământ, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ. Posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante se vacantează după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ. În situația în care cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, nu promovează examenul național de definitivare în învățământ, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de învățământ în care au fost repartizate”.

 

Art. 48 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020 (modificat prin OMEN nr. 3886/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 48, alin. (1) prevedea:

„(1) Restrângerile de activitate nesoluționate prin transfer, la nivelul localității/municipiului București și al județului, se soluționează, la finalul ședinței de soluționare a restrângerilor de activitate sau în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Completările de normă didactică și restrângerile de activitate ale cadrelor didactice titulare, nesoluționate prin transfer, precum și ale altor cadre didactice titulare aflate în această situație după etapa de soluționare a restrângerilor de activitate se soluționează pe perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv prin transfer sau prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, în condițiile prezentei metodologii, la începutul și la finalul ședințelor de repartizare prevăzute în Calendar”.

 

Cap. V din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020 (modificat prin OMEN nr. 3886/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, cap. V prevedea:

„Capitolul V – Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Art. 51

(1) Cadrele didactice calificate, care au obținut media cel puțin 7 (șapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie.

(2) În situația în care un didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obținut cel puțin media 7 (șapte) la mai multe concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat din sesiunile 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sau 2018, repartizarea pe post didactic/catedră prevăzută la alin. (1) se realizează în baza celei mai mari medii de repartizare obținute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie.

Art. 52

(1) Începând cu 1 septembrie 2019, poate fi repartizat, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care este angajat cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplinește cumulativ următoarele condiții specifice:

a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018 – 2019, la nivelul unui singur județ/municipiului București, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului școlar, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018 – 2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017, cu modificările și completările ulterioare sau a fost angajat pe perioadă determinată pe o catedră completă de la data începerii cursurilor anului școlar 2018 – 2019, atât în baza deciziilor de repartizare emise de inspectoratul școlar, cât și în baza deciziilor interne emise la nivelul unităților de învățământ și se află în una din următoarele situații:

(ii) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunile 2013 – 2017/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunile 2013 – 2017, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

(iii) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2018/cel puțin media 8 (opt) dintre notele finale la inspecții și portofoliu, dar nu mai puțin de 7 (șapte) la fiecare dintre probele respective în cadrul examenului național de definitivare în învățământ pe parcursul anului școlar 2018 – 2019, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

b) a dobândit definitivarea în învățământ sau este înscris la examenul național pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2019;

c) solicită un post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul școlar curent este complet(ă), sau are în componență cel mult 4 (patru) ore opționale, potrivit art. 30 alin. (2), este vacant(ă) și i se certifică viabilitatea;

d) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei Metodologii;

e) are avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;

f) a obținut calificativul Foarte bine în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs;

g) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.

(2) Cadrul didactic calificat care îndeplinește condiția prevăzută la art. 51 alin. (1), precum și condițiile cumulative prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) și ocupă, de la data începerii cursurilor anului școlar, un post didactic/catedră care necesită probe practice/orale beneficiază de repartizare pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în unitatea/unitățile de învățământ în care este angajat și în condițiile în care:

a) a obținut rezultatul la proba practică/orală de minimum 7 (șapte)/admis din ultimii 6 ani în altă sesiune a concursului național de titularizare decât cea în care a obținut media de cel puțin 7 (șapte);

b) a ocupat postul didactic/catedra, până la data începerii cursurilor anului școlar 2018 – 2019, în baza unei probe practice/orale susținute în oricare dintre etapele mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar la care a obținut rezultatul de minimum 7 (șapte)/admis.

(3) Cadrul didactic calificat care îndeplinește condiția prevăzută la art. 51 alin. (1), precum și condițiile cumulative prevăzute la alin. (1) și ocupă, de la data începerii cursurilor anului școlar, un post didactic/o catedră în învățământul special în concordanță cu proba de concurs Psihopedagogie specială beneficiază de repartizare pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în unitatea/unitățile de învățământ în care este angajat pe oricare din posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată care necesită proba de concurs Psihopedagogie specială.

(4) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au două sau mai multe specializări pot solicita repartizarea în condițiile alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2019 și pe catedre ocupat(e) în anul școlar curent constituite din două sau mai multe discipline, conform art. 30 alin. (2), în concordanță cu specializările dobândite potrivit Centralizatorului, în situația în care ponderea cea mai mare de ore în catedră o are disciplina pentru care cadrul didactic a susținut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeași pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiții prevăzute la alin. (1) lit. a) – e).

(5) Catedrele vacante incomplete, indiferent de regimul de mediu, necesare pentru a se constitui o catedră vacantă din mai multe specializări și/sau în mai multe unități de învățământ în vederea repartizării acesteia pe perioadă nedeterminată cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se publică în lista posturilor didactice/catedrelor vacante sub același cod.

(6) În situația în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc cumulativ condițiile de repartizare prevăzute la alin. (1) – (4), prioritate la repartizarea pe post/catedră o are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În situația în care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează repartizarea, conform art. 51 alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:

a) gradul didactic;

b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;

c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;

d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.

(7) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) – (4) se adresează, în scris, inspectoratelor școlare, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, însoțită de documentele prevăzute în aceasta, în perioada prevăzută de Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, verifică dosarele, întocmește lista finală care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contact individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) – (4) și le repartizează în ședință, în perioada prevăzută în Calendar.

(8) În etapa de repartizare pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi ocupate:

a) posturile didactice/catedrele care se vacantează și pe care pot reveni cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 23 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (12), precum și cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41.

b) catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică;

c) posturile didactice/catedrele care se vacantează și pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul școlar următor.

(9) Eventualele contestații ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) – (4) se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, la datele prevăzute în Calendar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar de soluționare a contestațiilor este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ competentă.

(10) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2019, cu precizarea unității de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic catedrei, nivelului de învățământ, limbii de predare și a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, directorii unităților de învățământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2019, cu personalul didactic repartizat, cu excepția cadrelor didactice debutante care nu au dobândit încă definitivarea în învățământ.

(11) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit încă definitivarea în învățământ, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe un post/o catedră publicat(ă) pentru angajare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2019. Cu aceste cadre didactice debutante directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar, urmând ca, după ce acestea promovează examenul pentru definitivarea în învățământ, în consiliul de administrație să se modifice durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 (șase) ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) examenul pentru definitivarea în învățământ”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. V se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL V

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7, în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și dacă postul este vacant

    Art. 51

    (1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și dacă postul este vacant.

    (2) Cadrele didactice calificate care beneficiază de prevederile alin. (1) au dreptul să participe, începând cu anul școlar 2020 – 2021, la mobilitatea de personal potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

    (3) De prevederile alin. (1) pot beneficia și cadrele didactice debutante care sunt înscrise și promovează examenul național pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2019.

    (4) Pentru a beneficia de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cadrele didactice care participă și la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform prezentei metodologii, trebuie să obțină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 62 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care sunt încadrate în anul școlar curent.

    Art. 52

    (1) În situația în care un cadru didactic calificat, care a dobândit definitivarea în învățământ, angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, a obținut cel puțin nota sau media 7 (șapte), potrivit prevederilor art. 62 alin. (8), la mai multe concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, iar la ultimul concurs de titularizare în învățământul preuniversitar de stat la care a participat nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizează în baza celei mai mari note/medii de repartizare obținute, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta metodologie.

    (2) Pot beneficia de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele condiții specifice:

a) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul școlar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică și sunt complete;

b) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei metodologii;

c) dețin avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei metodologii;

d) au obținut calificativul «Foarte bine» în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial «Foarte bine» în anul școlar în curs;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.

    (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. d) și e), cadrele didactice cu o vechime mai mică de 2 ani școlari trebuie să facă dovada că au obținut calificativul «Foarte bine» și că nu au fost sancționate disciplinar pe perioada desfășurării activității.

    (4) Cadrul didactic calificat care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condițiile cumulative prevăzute la alin. (2) și ocupă, de la data începerii cursurilor anului școlar, un post didactic/o catedră care necesită probe practice/orale beneficiază de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în unitatea/unitățile de învățământ în care este încadrat, în condițiile în care a obținut cel puțin nota 7 (șapte) sau calificativul «admis» la proba practică/orală în oricare din etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

    (5) Cadrele didactice calificate încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite din două sau mai multe discipline în concordanță cu specializările dobândite prin studii, potrivit Centralizatorului, pot beneficia de prevederile art. 51 alin. (1), începând cu data de 1 septembrie 2019, în situația în care ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei o are disciplina pentru care cadrul didactic a susținut concursul sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra au aceeași pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiții generale și specifice.

    (6) În situația în care, la nivelul unității de învățământ, la o anumită specialitate, numărul cadrelor didactice care pot beneficia de prevederile art. 51 alin. (1) și îndeplinesc și celelalte condiții generale și specifice este mai mare decât numărul posturilor didactice/catedrelor vacante, prioritatea la modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei o are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). În cazul în care niciunul dintre candidați nu are domiciliul în localitatea în care se află postul, prioritatea la ocupare o are cadrul didactic cu domiciliul cel mai apropiat de unitatea de învățământ. În situația în care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează modificarea contractului individual de muncă, potrivit alin. (1). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:

a) gradul didactic;

b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;

c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;

d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.

    (7) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) – (5) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, prin depunerea unei cereri, în perioada prevăzută de Calendar. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ verifică îndeplinirea condițiilor, decid modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei și comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului privind modificarea duratei contractului individual de muncă.

    (8) Cadrele didactice calificate care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite în două sau mai multe unități de învățământ, pot beneficia de modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1 septembrie 2019, în situația în care obțin acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea duratei contractului individual de muncă, astfel încât, începând cu data de 1 septembrie 2019, în unitățile de învățământ în care sunt încadrate să li se poată constitui posturi didactice/catedre complete.

    (9) Persoana nemulțumită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă adresată conducerii inspectoratului școlar, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și se soluționează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în perioada prevăzută de Calendar. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.

    (10) După soluționarea contestațiilor, directorii unităților de învățământ emit deciziile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu 1 septembrie 2019. Încheierea contractelor individuale de muncă pe durata de viabilitate a postului se face începând cu 1 septembrie 2019, cu excepția cadrelor didactice debutante înscrise la examenul național pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, și care nu au promovat examenul. Cu aceste cadre didactice debutante directorul unității de învățământ poate încheia contract individual de muncă tot pe durata unui an școlar.

    (11) Listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care au fost încheiate contracte individuale de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei se comunică inspectoratelor școlare.

    (12) În etapa de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, nu pot fi ocupate:

a) posturile didactice/catedrele pe care pot reveni cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului, pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 23 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) și nici cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate, conform art. 41;

b) catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică;

c) posturile didactice/catedrele pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul școlar următor”.

 

Art. 84 alin. (13) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020 (modificat prin OMEN nr. 3886/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 84, alin. (13) prevedea:

„(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obținute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019, precum și cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate și pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia detașare în interesul învățământului sau de detașare la cerere, în baza punctajelor obținute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, până la data începerii cursurilor, precum și pe parcursul anului școlar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, cu avizul Ministerului Educației Naționale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 84, alin. (13) se modifică și va avea următorul conținut:

„(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obținute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate și pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată pot beneficia de detașare în interesul învățământului sau de detașare la cerere, în baza punctajelor obținute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, până la data începerii cursurilor, precum și pe parcursul anului școlar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, cu avizul Ministerului Educației Naționale”.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 – modificări (OMEN nr. 3886/2019) was last modified: aprilie 19th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter